Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Здравейте! Ужасно съм щастлива, че го има този сайт! Имаме 3 стаи от 1-ви етаж в къща в Стария град в Пловдив. Имам планове за бизнес и искам да ги преустроя като магазин - един или два. Въпросът ми е: 1. Възможно ли е прозорецът да стане врата, за да е директен достъпът и да не се минава през двора /общ/ 2. Трябва ли ми нотариално заверено съгласие от останалите собственици / двама на 2 етаж и още 1 на първия/?  Надявам се да съм синтезирала правилно въпросите си. Благодаря ви предварително.
Преди 5 години купих съсобствен имот - 360 кв.м. двор с двуетажна къща. Притежавам 1/2 идеална част от двора и втори етаж от къщата. Срещу мен през ноември т.г. е подадена жалба за незаконно покриване на стълбище към втория етаж. Аз съм купила къщата така и нямам строителни разрешения за подобрения от предишните собственици. Съсобственикът е присъствал на покриването на площадката преди 7 години и не се е възпротивил - имали са устно споразумение. Сега ме викат в общината по жалбата - какви ще са последствията за мен? Как мога да се защитя? Ако се забавя от 7 дневния срок, който изтича на 26 декември могат ли да ме глобят?
Имам следния въпрос - Имам акции на фирма,която се котира на Българска фондова борса - при фалита и какво ще получа като акционер? Ако може да дадете и пример в цифри ще ви бъда благодарен. Примерно акциите съм ги закупил на цена 4лв.
Въпродсът ми е следният: Ако сключа Договор за преотстъпване на право за ползване на програмни продукти за определена сума с фирма колко % са признатите разходи върху сумата, какви осигуровки трябва фирмата да плати за мен и какъв данък се плаща върху сумата след приспадане на признатите разходи?
Здравейте! Въпросът ми е следния: По какъв начин е най-добре, най-изгодно да се прехвърли (къща с двор)от страна на двете ми баби? Едната е починала миналата година, другата иска да го прехвърли на мен и брат ми поравно, или целия на майка ми. Двете ми баби до момента са наследници на имота, но едната е починала! Аз се падам внук по майчина линия на баба ми. Та последно въпросът ми е кой начин е най-сигурен и най-изгоден откъм финансова страна за прехвърляне на имота и на кой от наследниците, на мен и брат ми или на майка ми? Благодаря Ви предварително.
Задължение по ДДС
11.12.2008г. 12:13
Има ли срок на давност за задължение по ДДС по ревизионен акт което не е внесено , поради това ми е иззет международния паспорт.
Необходимо ли е да се спазва ЗКИР и ЗУТ при въвод във владение в УПИ ?
здравейте сключих предварителен договор за покупка на недвижим имот чрез агенция за имоти. Срока на действие на договора изтича след около седмица а от агенцията се бавят заради изкарване на регулация на мястото тъй като архивите били стари. От агенцията ми изпратиха повечето от другите документи. Въпроса е какво ще стане, ако срока на договора изтече и не се осъществи сделката по някаква причина, не по моя вина? Какви са ми възможните варианти и стъпки при такова стечение на обстоятелствата ? Благодаря ви предварително
въпроса ми е следния - освободиха ме на първи ноември тази година от бюджетно предприятие. в края на ноември начислиха и 3 % сбко за периода 01.2008г. до 10.2008г. под формата на пари върху заплатите и същите ми бяха изплатени в края на ноември заедно с обезщетението за неизползван отпуск. Сега директора иска от мен да възстановя тези пари от СБКО, тъй като те ми били дадени неправомерно, тъй като аз не съм на работа в това предприятие. мисля че все пак това са пари за минал период през който съм работил и ми се полагат, нищо че към момента на начисляване и изплащане не съм вече в това предприятие. решение на общо събрание относно начина на изразходване не съм виждал, не знам дали има в колективния трудов договор, но той е на ниво в софия, поради структурата ни. Не мисля че са ми дадени тези пари неправомерно, още пък по малко да ги връщам след като са ми изплатени.
Здравей те; Сьпругат ми има кьща която е прехвьрлена на негово име от родителите си чрез гледане. Може ли след смьрта на баща му (защото само той е жив) братмо да има претенции вурху тази кьща. И втория ми вьпрос е; Аз сьс сьпруга сме втори брак.След нашата женидба той ми прехвьрли1/2 от апартамента си на мен чрез дарение.От пьрвиея си брак той има 1 дете.Един ден то може ли да има претенции вьрху тази моя част. Благодаря ви. Суважение Веселка Цекова