Мисия на сайта Pravnisaveti.com

Pravnisaveti.com е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет или консултация по различни правни казуси. Идеята е отговорите на Вашите казуси да се дават от квалифицирани лица на доброволен принцип.

Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция. Регистрацията за адвокати е доброволна и не е ангажираща за тях, всичко е въпрос на добро желание и свободно време.

Казуси

Намери казус:

Изчисти филтър
  • Страдам от биполярно афективно разтройство! Това заболяване спада ли към наредба №5 и мога ли при уволнение да се защитя с чл.333 ал.1 от КТ?

  • Тъй като ме съкратиха по чл.328,ал.1,т.3 , питането ми е следното. Имам ли право на обещетение, в размере на една брутна заплата?Все още не съм започнала работа. Мога ли да се позова на чл.222, имам ли това право? Как се процедира? А ако има отказ от страна на работодателя,то тогава какво трябва да направя? Благодаря Ви !

  • Имам задържане под стража 3г. приспаднато ли ми е отлежаното или трябва да си долежавам, в момента съм прекъсване с остатък 1г. и 3м. Това е постановлението на Окръжна прокуратура: ПОСТАНОВИХ: Изменям постановлението на Районна прокуратура-Перник от 17.10.2008г., с което Районна прокуратура-Перник по реда на чл.417 от НПК е приспаднала предварителното задържане на Р.Г. по сл.дело №579/1996г. по описа на ТО ССлС, преписка № 137/1993г. по описа на Софийска районна прокуратура , като зачитам прадварително задържане само до реалния размер на наложеното наказание с определение по ч.н.д № 1210/2008г. на районен съд-гр. Перник , а именно 1/една/година ,,лишаване от свобода’’. Преписи от настоящото постановление да се изпратят на: 1. Началника на Затвора-гр. Бобов дол, за сведение и изпълнение. 2. Р.Г., за сведение. 3.Районна прокуратура-Перник, ведно с изпълнителната преписка №П-106/2008г., за сведение.

  • Имам няколко въпроса! 1.Съкратен съм по чл.328 ал1 т2 на основание съкращаване на щата и направен подбор без предизвестие,какви обещитения ми се полагат. 2.относно чл 142.ал2 от кт е ваведено сумирано работно време което по закон не може да е повече от 4 месеца, но след изтичане а 4-те месеца то се подновява наново и така 5 години, това законо ли е? 3.Имам заповед за сакращаване от 23.01 считано от 24.01 врачена на 26.01 и ми е предеявен иск за обеснения за неявяване на работа на 24 01 (събота),получих и известие за някакво заведено дело срещо част от колективът на фирмата в това число и аз за вазпрепятстване изпалнението на планграфика като са организирали стачка като членове на синдикална организация незаконо (чиито секретар съм и аз)понеже не са увидомили за това по закония ред работодателят. Въпросат ми е каква отговорност може да търси от мен работодателат? И може ли да спре обещетението за да компенсира "пропуснатите си ползи": Редактирай/Изтрий съобщение

  • Сезирах инспекцията по труда за груби нарушения във фирмата .От там започнаха проверка след истичане на срока за проверка се обадих да питам кога ще получа отговор, но от инспекцията ми отговориха , че шефът ми не се е явил на отправената към него призовка и не е представил никаква документация. Как да процедирам по нататък и до кого трябва да чакам отговор от инспекцията няма ли някакви срокове?

  • Здравейте! Моля да ми отговорите може ли да се злоупотреби с копие на нотариален акт за собственост?

  • От близо 2 години живея в апартамент под наем. Наемодателят ми притежава и друг апартамент в сградата, в който живее. За изминалите 2 години ми бяха представяни ежемесечно от наемодателя сметки от Топлофикация, които аз заплащах. Плащането на тези сметки е отразено в някои от квитанциите, които са ми издавани, но не във всички, тъй като обикновено нямам достатъчно търпение да изчакам описването им. В апартамента, който ползвам няма инсталирани топлоизмервателни уреди и считах, че сметките са изготвяни на база "максимална мощност". Наскоро, поради възникнало у мен съмнение, се свързах с топлинния счетоводител, обслужващ сградата. Според ТЕХЕМ абонатният номер, за който заплащам, има монтирани 8 топлоизмервателни уреда (точно толкова колкото са в апартамента на наемодателя). Също според топлинния счетоводител няма друг топлофициран апартамент в сградата или с накратко - радиаторите, които отопляват апартамента, който обитавам, не са регистрирани в Топлофикация и ТЕХЕМ, а аз съм заплащал сумите, дължими от наемодателя ми за обитаваното от него жилище. Тъй като наемодателят ми е възрастна дама, притежаваща изумителна наглост, се оказва невъзможно да постигнем каквото и да било споразумение за (частично) възстановяване на сумите, които съм заплатил. Изключително благодарен ще Ви бъда, ако ме посъветвате каква би следвало да бъде първата ми стъпка в посока на възстановяване на заплатените от мен суми.

  • Здравейте, въпроса ми е:имаме съсобствено жилище заедно с дворно място.Наследодателят ни е имал 2 деца които не са живи.Жива е неговата съпуга т.е.наша баба.Наследници остават бабата и ние техните внуци. Бабата/съпругата на наследодателят ни/решава тайно да си продаде идеалните части на единия от внуците без да ни уведоми нас -другите съсобственици.Сега този внук предявява иск за делба в който излиза със значителна преднина с ид.части пред другите. Въпроса ми е законна ли е тази продажба-да се продават ид.части от имота без да е имало някаква делба и без да се уведомят другите съсобственици и какво можем ние да предприемем в случая.

  • Закупих автомобил от частно лице. Цената за автомобила е платена на 100%. Известно време след плащането на автомобила се опитах да прехвърля собствеността на автомобила на мое име. Автомобила съм го ползвал аз през този период от време. Отидохме при нотариус, който състави договор за покупко-продажба на МПС и пред който продавачът декларира че няма наложени тежести и забрани в/у МПС-то. Но когато отидох в КАТ да си подам документите за прехвърляне на собствеността, ми казаха че Продавачът има наложен запор в/у имуществото(вкл. и МПС въпрос на сделката) и не може да го продава, съответно аз да си прехвърля собствеността. Въпросът ми е: Какво следва да се направи с нотариално завереният договор за покупко-продажба? Има ли срок на валидност? Ако Продавачът премахне причината за запора, договорът влиза ли в сила или трябва да се прави нов? Благодаря предварително за съдействието.

  • Здравейте, аз съм председател на училищно настоятелство регистрирано по ЗЮЛНЦ. Проведохме събрание за избиране на ново ръководсто поради изтичане на мандата и трябва да внеса заявление за вписване на промените. Избрани са само нови 2 члена и нов председател. Устава и нищо друго не е променяно. Ккаво трябва да се направи. Благодаря