Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Издръжка
16.02.2009г. 02:00
Живея на съпружески начела с бащата на детето ми. Ако се разделим мога ли да искам издръжка за детето?
Съдружие
15.02.2009г. 10:45
При положение, че съпругът ми е регистрирал ЕТ, преди брака, но по време на брака е започнал нова дейност- магазин, като аз се водя продавачка, на 1/2 раб.ден по договор. При евентуален развод, имам ли някакви права върху магазина? Ако не, как бих могла да докажа, че моят принос е по-голям от 4ч/ден,мога ли да стана съдружник сега? Весела К.
Имам брат който от 7 години не живее със съпругата си. Сега тече дело за развод. Жилището, в което бяха е собственост на родителите ни, които починаха и не е придобито съвместно по време на брака. Има ли основание съпругата му, след развода да има претенции в/у него? А.Иванов
Какво трябва да направи едно лице за да встъпи в правото си на наследник? Къде трябва да осъществи тези действия? Трябва ли лицето да иска издаването на някакъв документ от общината по постоянния си адрес, различна от тази по наследството и какъв? : Фани Колева
Здравейте , блокът ни се състои от 3 входа , като вход 1 сложиха GSM антена без да се допитат до другите два входа. Въпросът ми е :имаме ли някакви права да махнем тази клетка с подписка или нещо такова? Благодаря.
Имам пълномощно от дъщеря ми, която е чуждестранно физическо лице, да отдавам под наем и да получавам наем за нейния апартамент. Апартаментът е отдаден под наем на фирма. Данъкът върху този доход от наем мое задължение ли е или на дъщеря ми и къде и по какъв начин ще бъде удържан и платен? Георги Узунов
Преквалификация
15.02.2009г. 11:45
Искам да направя курсове за квалификация .Имам магистърска степен по специалността , за която ще правя курсовете.Как да узаконя дейността си, кои закони или нормативни актове са ми необходими Татяна Иванова
Собственост
14.02.2009г. 06:20
Не съм осиновена от съпругата на баща ми. как е най-неоспоримо тя да ми остави своя собственост след смъртта си, за да не могат сестрите й да оспорват? Милена Спирова
Сдравейте! Преди година се разведох, имам син на 15 год. аз ползвам общото семейно жилище заедно с детето и изплащам наем на бившия си съпруг, за това че ползвам неговата част от жилището. Имам питане, ако напусна жилището и града и заживея в друг град, бившият ми мъж има ли права и какви са те. Предполагам, че той ще се опита да се върне в него и да го ползва, въпреки че си получава 60 лв.обещетение за ползване на жилището. И още едно питане, след като детето ни навърши пълнолетие, той има ли право да се нанесе отново в общия ни апартамент?
Законно ли е общините да събират годишни такси за търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия на функциониращи търговски обекти. Нали се промениха разпоредбите на чл.113 и 114 от ЗМДТ, влизащи в сила от 01.01.09 г.