Нотариусите участват в така наречените нотариални производства - това са тези производства, по реда на които се извършват правни сделки с нотариални актове, учредяване, прехвърляне, промяна, прекратяване на вещни права върху вещи

Списък с Нотариуси:

ул. 4-ти януари 34, А

, Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

бул.Фритъоф Нансен" № 15, партер

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Вардар, № 6, партер, офис № 1

, Русе, общ. Русе, обл. Русе

бул. България 4, ет. 1

, Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково

ул. Солунска 16, ет. 1, ап. 3

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул .Бачо Киро 4, партер

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Кирил Старцев 3, ет. 1-офис 1 и ет. 2-офис 3

, Русе, общ. Русе, обл. Русе

пл. Света Троица 2, вх. Б, ет. 2, ап. 9

, Русе, общ. Русе, обл. Русе

ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. "Филип Кутев" № 6, партер

, Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас