Нотариусите участват в така наречените нотариални производства - това са тези производства, по реда на които се извършват правни сделки с нотариални актове, учредяване, прехвърляне, промяна, прекратяване на вещни права върху вещи

Списък с Нотариуси:

ул. Генерал Киселов 3а, ет. 1, партер

, Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич

ул.”Борис Спиров” № 47, вход В, приземен етаж

, Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен

ул. Екзарх Йосиф І, № 6, ет.1

, Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич

бул. Владислав Варненчик, № 16,вх.А, ет.1, ап.8

, Варна, общ. Варна, обл. Варна

ул. Д-р Христо Татарчев 24, ет.1, ап.4

, Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

ул. Георги Димитров 2, ет.2, офис №210

, Етрополе, общ. Етрополе, обл. София