Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни притезания. Частният съдебен изпълнител издава справка, която важи за цялата страна. Една справка важи за едно лице – юридическо или физическо.

Списък с Частни съдебни изпълнители:

ул. Христо Татарчев No38, вх.А, ет.1, ап.1А

, Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

бул. Васил Левски 49, ет.1, ап.6

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

бyл."Васил Левски" № 16, ет.2

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1

, Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен

ул. Райко Даскалов No10, ет.1

, Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

ул.Солунска №34, ет.1

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Г.Бенковски №1, вх.А, ет.2

, Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище

Бизнес сграда Перник, ул. Райко Даскалов №1, ет. 4, офис 14

, Перник, общ. Перник, обл. Перник

ул. "Стефан Караджа", N4, ет. 3

, Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана

ул. Васил Левски №3, ет.2

, Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново