Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни притезания. Частният съдебен изпълнител издава справка, която важи за цялата страна. Една справка важи за едно лице – юридическо или физическо.

Списък с Частни съдебни изпълнители:

ул. Сан Стефано No4, ет.3, офис 1

, Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен

ул. Полковник Дрангов No10, ет.1

, Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград

ул. Поп Минчо Кънчев No83, ет.2, офис 1

, Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

ул. Добри Войников No 9 -11, ет.2, ателие NoА

, Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен

ул. Демокрация бл.166, ет.4, вх.2

, Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

ул. Цар Асен I, №2, ет.2, ап.1

, Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен