Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит.

Списък с Адвокати:

Ул.”Московска”27, вх.А, ет.1.

ул. 27-ми юли 19, ет.2, ап.4

 ул."Анна Ахматова ", бл.530 , партер

ул."Евтим Дабев"8, ет.3

ул. " Три уши", 1, етаж 3, офис 1

Липсва адрес

гр.Варна, ул."Алеко Константинов"10(партер)

ул. "Стефан Стамболов" 8

Липсва адрес