Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит.

Списък с Адвокати:

гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-2, ет. 2

бул. "Патриарх Евтимий" №73, ет.1, ап.1

Ако желаете да се свържете с адвокат Расташки, моля пишете оттук или позвънете на посочения номер.

бул. Владислав Варненчик № 112, етаж 3, офис 12

Александър Стамболийски 17

бул. "Македония" №10, вх. "А", ет. 1, ап. 9

гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик 53, офис 302 , Варна, общ. Варна, обл. Варна

ул. Тунджа 36, партер