Условия

Общи условияСпоразумение между потребител/посетител и Pravnisaveti.comПоследно обновяване: 09/2022

 

Уебсайт www.Pravnisaveti.com се оперира и управлява от "Уолоу Интернешънъл" ЕООД, което дружество е доставчик и на услугите, предлагани чрез уебсайта. Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между теб (като потребител и/или посетител) и "Уолоу Интернешънъл" ЕООД относно условията, при които Pravnisaveti.com ти предлага информацията, софтуера, продуктите и услугите, предоставени на или чрез Pravnisaveti.com (наричани “Услугите”).

 

Pravnisaveti.com се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е "Уолоу Интернешънъл" ЕООД, ЕИК: 201214735, гр. Варна, ул. Ген. Колев 54, офис 19, телефон: 0893621112, email: support @ Pravnisaveti.com.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

Ако не си съгласен с тези условия или ако нямаш навършени 16 години – не използвай Pravnisaveti.com.

“Използване” на Pravnisaveti.com означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки Pravnisaveti.com ти се съгласяваш с настоящите общи условия. Това включва и секциите Ограничаване на отговорността и Спорове. И двете секции касаят правата ти.

Pravnisaveti.com предлага както безплатни. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на тези услуги. Използването на някои от услугите изисква онлайн регистрация (виж секция Онлайн регистрация). Достъпът до тези услуги се разрешава след идентификационна процедура и представяне на парола от потребителя.

Услуги, предлагани чрез Pravnisaveti.comЧаст от услугите на Pravnisaveti.com са предназначени за бизнеса в България, а именно търговци и потребители, действащи в контекста на своята стопанска дейност, занятие или професия. За всички останали услуги ти, като потребител, можеш да се възползваш от всички свои права уредени в Закона за защита на потребителите.

Услугите, достъпни чрез Pravnisaveti.com, ти позволяват да използваш софтуерни решения, разработени от компанията. От друга страна, посредством други услуги получиш съдействие в хода на различни административни процедури.

Услугата “Намери Адвокат” ти позволява безплатно да изпратиш свое запитване или казус за правни услуги във връзка с конкретен правен казус. Всеки адвокат, до когото достигат запитвания, публикувани от потребител сам решава дали и по какъв начин да отговори на клиента. Pravnisaveti.com не е страна в отношенията клиент-адвокат и не следи водената между тях кореспонденция. Pravnisaveti.com не участва в преговорите за правно съдействие между клиент и адвокат и няма отношение към потенциално дължим хонорар за правни услуги.

Използването на услугата “Намери Адвокат” не води до сключване на договор за правно обслужване. Ако желаеш да получиш правна услуга от адвокат, ти, като потребител имаш задължението да сключиш договор с избрания от теб адвокат. Pravnisaveti.com не е страна по договора и не участва в неговото сключване или изпълнение.

Във всеки един момент от предоставяне на услугата “Намери Адвокат” Pravnisaveti.com действа единствено като доставчик на информация съгласно Закона за електронната търговия, не видоизменя както и не инициира предававането на същата, нито избира нейния получател. Pravnisaveti.com не е страна в отношенията между теб и адвоката. С приемането на настоящите общи условия ти се съгласяваш, че в нито един момент няма да търсиш отговорност на Pravnisaveti.com за отношенията ти с адвокати, с които си влязъл в контакт посредством използването на услугите на Pravnisaveti.com.

Адвокатите, с които ти като потребител можеш да се свържеш чрез Pravnisaveti.com са субект на регулация по Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката, Наредба № 1 от 09.07.2004 за минималните размер на адвокатските възнаграждения, както и решенията на Висшия адвокатски съвет.

Услугата “Намери Нотаруис” ти позволява безплатно да изпратиш свое запитване или казус за правни услуги във връзка с конкретен правен казус. Всеки нотариус, до когото достигат запитвания, публикувани от потребител сам решава дали и по какъв начин да отговори на клиента. Pravnisaveti.com не е страна в отношенията клиент-нотариус и не следи водената между тях кореспонденция. Pravnisaveti.com не участва в преговорите за правно съдействие между клиент и нотариус и няма отношение към потенциално дължим хонорар за правни услуги.

Използването на услугата “Намери Нотариус” не води до сключване на договор за правно обслужване. Ако желаеш да получиш правна услуга от нотариус, ти, като потребител имаш задължението да сключиш договор с избрания от теб нотариус. Pravnisaveti.com не е страна по договора и не участва в неговото сключване или изпълнение.

Във всеки един момент от предоставяне на услугата “Намери нотариус” Pravnisaveti.com действа единствено като доставчик на информация съгласно Закона за електронната търговия, не видоизменя както и не инициира предававането на същата, нито избира нейния получател. Pravnisaveti.com не е страна в отношенията между теб и нотариуса. С приемането на настоящите общи условия ти се съгласяваш, че в нито един момент няма да търсиш отговорност на Pravnisaveti.com за отношенията ти с нотариуси, с които си влязъл в контакт посредством използването на услугите на Pravnisaveti.com.

Нотариусите, с които ти като потребител можеш да се свържеш чрез Pravnisaveti.com са субект на регулация по ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 123 ОТ 1997 Г.), който е в сила от 07.01.1997 г.

Услугата “Намери Частен съдебен изпълнител” ти позволява безплатно да изпратиш свое запитване или казус за правни услуги във връзка с конкретен правен казус. Всеки Частен съдебен изпълнител, до когото достигат запитвания, публикувани от потребител сам решава дали и по какъв начин да отговори на клиента. Pravnisaveti.com не е страна в отношенията клиент-Частен съдебен изпълнител и не следи водената между тях кореспонденция. Pravnisaveti.com не участва в преговорите за правно съдействие между клиент и Частен съдебен изпълнител и няма отношение към потенциално дължим хонорар за правни услуги.

Използването на услугата “Намери Частен съдебен изпълнител” не води до сключване на договор за правно обслужване. Ако желаеш да получиш правна услуга от Частен съдебен изпълнител, ти, като потребител имаш задължението да сключиш договор с избрания от теб Частен съдебен изпълнител. Pravnisaveti.com не е страна по договора и не участва в неговото сключване или изпълнение.

Във всеки един момент от предоставяне на услугата “Намери Частен съдебен изпълнител” Pravnisaveti.com действа единствено като доставчик на информация съгласно Закона за електронната търговия, не видоизменя както и не инициира предававането на същата, нито избира нейния получател. Pravnisaveti.com не е страна в отношенията между теб и Частния съдебен изпълнител. С приемането на настоящите общи условия ти се съгласяваш, че в нито един момент няма да търсиш отговорност на Pravnisaveti.com за отношенията ти с Частни съдебни изпълнители, с които си влязъл в контакт посредством използването на услугите на Pravnisaveti.com.

Частен съдебен изпълнител(ЧСИ), с които ти като потребител можеш да се свържеш чрез Pravnisaveti.com са субект на регулация по ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, койот е в сила от 01.09.2005 г.

Онлайн регистрацияЗа използване на някои от услугите, предлагани от Pravnisaveti.com е необходимо да се регистрираш като наш потребител. Процедурата по онлайн регистрация изисква да предоставиш твой личен e-mail адрес и да избереш своя парола, с която да се идентифицираш като потребител. По желание можеш да запишеш и своите имена и телефон за връзка. С предоставянето на посочените данни ти декларираш, че същите са актуални. Твоят e-mail адрес е средството, с което се идентифицираш в Pravnisaveti.com, а паролата ти е достъпна само за теб. В случай че я забравиш или желаеш да я промениш, ние ти осигуряване тази възможност. Данните, които ни предоставяш в хода на процедурата по регистрация, ще използваме само, за да ти предоставяме персонифицрани услуги и да се свързваме с теб в случай на нужда. За повече информация виж секция Лични данни по-долу.

При използване на услугите, предлагани от нас, ти сключваш договор с "Уолоу Интернешънъл" ЕООД, съдържанието на който се определя от настоящите Общи условия. За безплатните услуги договорът се счита сключен в момента, в който започва тяхното използване.

Pravnisaveti.com предлага обща информация за правото в Република България, но не предоставя правни съвети/консултации. Pravnisaveti.com / "Уолоу Интернешънъл" ЕООД не е правна кантора, нито служителите на "Уолоу Интернешънъл" ЕООД или Pravnisaveti.com те представляват правно или действат като твои адвокати. Използването на Pravnisaveti.com не създава отношение адвокат-клиент между Pravnisaveti.com (или служител) и теб.

Pravnisaveti.com не цели да бъде и не е аналог на правна консултация или правен съвет от адвокат.Ако поради някаква причина е образувано правоотношение между теб и служител на Pravnisaveti.com – в това правоотношение не участва Pravnisaveti.com.

Информацията на Pravnisaveti.com не представлява правен съвет / консултация. Ето защо не следва да се третира като правна консултация. Законодателството се променя динамично и Pravnisaveti.com не гарантира, че цялата информация на сайта е актуална и коректна. Не само, че има различна правна уредба в различните Общини на Република България, регулираща въпроси на местно ниво, но и всяка правна норма подлежи на различно тълкуване от съответния съд. Не е възможно обобщена правна информация или правен инструмент като Pravnisaveti.com да покрие всички възможни хипотези в правото. Ето защо, ако имаш нужда от правна консултация за конкретен проблем, е препоръчително да се свържеш с адвокат.

Pravnisaveti.com не отговоря за загуби и вреди във връзка с използването на Pravnisaveti.com или който и да е сайт, водещ до Pravnisaveti.com. Специално внимание обръщаме на следните три случая: 1) вреди в следствие на това, че сайтът не работи (офлайн);  2) вреди в следствие на грешки или неточности в съдържанието на сайта или на други сайтове, към които препраща Pravnisaveti.com и 3) вреди, в следствие на отношенията ти с адвокати при използване на услугата “Намери Адвокат”. Ти поемаш рисковете от използването на  Pravnisaveti.com.

Pravnisaveti.com™ не е посредник (реклама) към адвокати.

Pravnisaveti.com предлага платформа за правна информация, правна самопомощ и колаборация.

Промени и допълненияPravnisaveti.com си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия за използване на Pravnisaveti.com. Pravnisaveti.com ще ти изпрати съобщение чрез имейл за промяната, в случай че използваш услугите на сайта, достъпни след регистрация. Промените влизат в сила веднага, а в случай, че не ги приемаш – може да преустановиш използването на Pravnisaveti.com. Ако не се противопоставиш на промените в Общите условия и продължиш да използваш Pravnisaveti.com, се презюмира (предполага), че си приел промените.

Ако използваш услугите на Pravnisaveti.com, които са достъпни без регистрация, всяка промяна в общите условия ще влезе в сила спрямо теб без изрично уведомление.

Линкове към други сайтовеТози сайт съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани “линкове” или “свързани сайтове”. Тези линкове са предоставени за твое удобство и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да ти бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че Pravnisaveti.com спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че Pravnisaveti.com е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.

Pravnisaveti.com не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват твоите взаимоотношения със свързаните сайтове. Ето защо следва внимателно да провериш условията за използване на свързаните сайтове.

Лични данниЗащитата на твоите лични данни е висок приоритет за нас.

Pravnisaveti.com може да събира, анонимно, демографски данни като например град, години, пол, интереси и предпочитания. Информация за твоята операционна система също може да бъде събирана: IP адрес, вид браузър, време на достъп, препращащ сайт и т.н. Тази информация се използва за поддръжка на услугите и най-вече за тяхното оптимизиране и подобряване.

За да използваш някои от услугите на Pravnisaveti.com e необходимо да предоставиш свои лични данни, в това число e-mail адрес, телефон за връзка, две имена и местожителство. При използване на съответните услуги ще бъде своевременно уведомен за необходимостта от представяне на лични данни.

Използване на личната ти информация

Pravnisaveti.com събира и използва личната ти информация за да управлява Pravnisaveti.com и да изпълнява заявените услуги. Pravnisaveti.com може да използва тази информация за да те информира за други продукти и услуги на наши партньори. Pravnisaveti.com може да се свързва с теб за обратна връзка на услугите ни.

Pravnisaveti.com не продава, дава под наем или предоставя по какъвто и да е начин списъка с клиенти на трети страни. Pravnisaveti.com може от време на време да ти предлага партньорски услуги с конкретни оферти, които биха били полезни на теб. В този случай твоите данни не са предоставени на третата страна без твоето изрично съгласие.

Pravnisaveti.com следи посещенията на страници и уебсайтове, посетени от Pravnisaveti.com, за нуждите на качествен анализ. Тази информация се използва за подобрението на услугите и персоналната им адаптация към всеки потребител.

Pravnisaveti.com ще сподели личната ти информация без твое разрешение, само ако законът изисква това или е необходимо съдействие пред конкретен властови орган.

Когато това е необходимо за изпълнение на някоя от услугите, Pravnisaveti.com ще предостави твоите лични данни на трети лица – адвокати, ангажирани в процеса на предоставяне на съответната услуга.

Бисквитки

Pravnisaveti.com може да използва бисквитки, за да персонализира онлайн престоя ти. Бисквитка е текстов файл, който се съхранява и поставя на твоя компютър от уеб сървър. Бисквитките не могат да бъдат използвани за зареждане на програми или вируси. Бисквитките са уникално разпределени към теб и могат да бъдат разчетени само от уеб сървъра, който ги е разпределил.

Основната причина да използва бисквитки е да ти пестим време. Целта на бисквитките е да каже на уеб сървъра, че точно ти си се върнал на определена страница. Например, ако си се регистрирал на Pravnisaveti.com и излезеш – бисквитката ще се задейства, когато влезеш отново, ще те разпознае. Така когато се върнеш на Pravnisaveti.com информацията, която си предоставил преди това ще бъде налична отново.

Имаш възможност да приемеш или да откажеш бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но ти винаги можеш да коригираш това от настройките си. Ако решиш да откажеш бисквитките, няма да можеш да се насладиш на всички интерактивни елементи на услугите на Pravnisaveti.

Сигурност на Личните ти данни

Ти си отговорен за предпазването от неодобрен (неправомерен) достъп до потребителска информация и парола, с които използваш Pravnisaveti.com. Съгласяваш се да не предоставяш паролата си на трети страни, както и поемаш отговорност за действията си в профила си. При засечена злонамерена употреба е важно веднага да уведомиш Pravnisaveti.com.

Pravnisaveti.com съхранява твоята информация от злонамерен достъп или използване. Pravnisaveti.com съхранява предоставената информация върху компютърни сървъри в контролирана и защитена среда. Всяка лична информация (като имена,  адреси, и т.н.) се защитава чрез криптиране и Secure Socket Layer (SSL) протокол.

Услуги от трети лицаНякои от услугите, достъпни на Pravnisaveti.com се предоставят от трети лица. Използвайки, какъвто и да е продукт или услуга чрез домейна Pravnisaveti.com – позволяваш на Pravnisaveti.com да споделя информация с третата страна, с която Pravnisaveti.com има споразумение за сътрудничество.

Информацията цели да допринесе за твоето качествено и адекватно обслужване.

Забранено за незаконни целиКато условие за използване на Pravnisaveti.com, ти декларираш пред Pravnisaveti.com, че няма да използваш уеб сайта, в който и да е от случаите по-долу:

1) незаконни цели;

2) за цели, забранени от настоящите общи условия;

3) по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на Pravnisaveti.com

4) по какъвто и да е начин да застраши нормалното използване на сайта от друго лице.

Нямаш право да “хакваш”, “кракваш”, “скрейпваш”, “крауваш” Pravnisaveti.com директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Нямаш право да достигаш или да се опитваш да достигнеш до информация, която не е публично публикувана на Pravnisaveti.com.

Правните документи, формуляри, статии и цялото съдържание на сайта Pravnisaveti.com са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права. Използването на Pravnisaveti.com не ти дава право да продаваш и/или препродаваш съдържанието на сайта Pravnisaveti.com.

Предоставяне на материали извън Документите, които създаваш.Pravnisaveti.com не твърди, че притежава каквито и да е документи създадени от теб на и чрез Pravnisaveti.com; или качени в профила ти. Нито Pravnisaveti.com ще редактира, който и да е от тези документи. Ти следва да позволиш на Pravnisaveti.com (включително трети лица, партньори) да използват твоите документи във връзка с предоставяните ти услуги.

В случай, че предоставиш данни и информация (наричани “Допълнителни материали”), извън необходимата информация за предоставяне на съответната услуга, – Pravnisaveti.com ще има право да ги ползва за всяка цел – комерсиална или друга. Допълнителни материали са например: въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или другa информация по повод услугите. Ти предоставяш правото на Pravnisaveti.com да използва тези Допълнителни материали под каквато и да е форма във връзка с промоции, реклами и маркетинг на услугите си. Това ще се случва без каквото и да е предупреждение или компенсация към теб. Pravnisaveti.com не е задължен да публикува каквито и да е Допълнителни материали, които ти предоставиш. Pravnisaveti.com може да премахне по всяко време част или всички предоставени Допълнителни материали.

Прекратяване / ограничаване на достъпPravnisaveti.com си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта Pravnisaveti.com и предоставяните услуги. Pravnisaveti.com си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Ти се съгласяваш, че Pravnisaveti.com няма да носи отговорност към теб или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

Ограничаване на отговорността(прочети това внимателно, защото е свързано с правата ти)

Информацията, софтуера, продуктите и услугите, достъпни чрез уеб сайта Pravnisaveti.com може да съдържат неточности и технически грешки. Pravnisaveti.com и/или неговите доставчици може периодично и по всяко време да правят подобрения и промени в Pravnisaveti.com. Информация, получена чрез Pravnisaveti.com не следва да бъде аргумент за лични, медицински, правни и/или финансови решения. Ти следва да се консултираш с подходящ специалист, за да получиш съдействие за твоята конкретна (специфична) ситуация.

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И ГРАФИКИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. Pravnisaveti.com ("Уолоу Интернешънъл" ЕООД) и неговите доставчици, не носят отговорност за коректността, надеждността и достъпността на информация, софтуер, продукти, услуги и графики, съдържащи се на сайта Pravnisaveti.com по какъвто и да е повод.

ЕТО ЗАЩО Pravnisaveti.com ("Уолоу Интернешънъл" ЕООД) И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ИМУЩЕСТВЕНА И/ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕОПИСАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Pravnisaveti.com ("Уолоу Интернешънъл" ЕООД) И НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ СА СЛЕДСТВИЕ НА ДОГОВОРНО ИЛИ ДЕЛИКТНО ПРАВООТНОШЕНИЕ. Отговорността се изключва в следните, неизчерпателно изброени, хипотези:

– прекратен достъп, загуба на информация и данни, печалба, по повод използването на Pravnisaveti.com;

– за забава или невъзможност за употреба на Pravnisaveti.com или други услуги, чрез сайта;

– за невъзможността за предоставяне на услуги;

– за каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги и графики, доставяни на и чрез Pravnisaveti.com;

– за отношения между теб и адвокати, с които си се свързал чрез Pravnisaveti.com за предоставянето на дадена услуга

Ако не си доволен от който и да е от елементите на сайта Pravnisaveti.com (който и да е продукт или услуга) или не си съгласен с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратиш използването на Pravnisaveti.com.

Освобождаване от отговорностТи се съгласяваш да освободиш от отговорност Pravnisaveti.com ("Уолоу Интернешънъл" ЕООД) и неговите управители и служители без значение от загубите, вредите, разходите, правата, исковете, предявени от трето лице, свързани с твоята употреба на Услугите, Документите и Допълнителните материали, нарушение от твоя страна на настоящите Общи условия и/или на каквито и да е други права.

СпоровеПовечето потребителски искания могат да бъдат решени бързо и в полза на потребителите (клиентите) на Pravnisaveti.com чрез обаждане в отдела за обслужване на клиенти на телефон: 0893621112.

Ако Pravnisaveti.com не успее да задоволи потребителските ти претенции, включително чрез медиация (за която заплаща Pravnisaveti.com), двете страни се съгласяваме да решим спора чрез арбитраж.

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Интелектуална собственост С изключение на изрично позволение от Pravnisaveti.com, ти се съгласяваш да не преправяш, копираш, фреймваш, скрейпваш, наемаш, лицензираш, продаваш, дистрибутираш съдържание или части от съдържание на Pravnisaveti.com. Изключение: горното правило не се прилага за твои собствени Документи или Допълнителни материали, които ти законно качваш на Pravnisaveti.com. Във връзка с употребата ти на Pravnisaveti.com, ти се съгласяваш да не използваш каквито и да е инструменти за извличане на информация (роботи, паяци и др.). Каквато и да е употреба на съдържанието, освен в предвидените случаи, е строго забранена. Технологията и софтуерът, които обслужват Pravnisaveti.com, са собственост на Pravnisaveti.com ("Уолоу Интернешънъл" ЕООД), наши партньори или доставчици. Ти се съгласяваш да не копираш, променяш, създаваш или да се опитваш да придобиеш какъвто и да е код (source code), нито да продаваш, лицензираш или да прехвърляш по какъвто и да е начин софтуера. Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица остава собственост на Pravnisaveti.com.

Търговска марка

Имената и марките, които може да откриеш на и чрез Pravnisaveti.com може да са собственост на съответните лица. Нищо в настоящите Общи условия или Услугите не следва да се третира като позволение за лиценз или каквото и да е право за използване на търговската марка Правни савети.

Авторски права

Pravnisaveti.com почита интелектуалната собственост на останалите лица; настояваме нашите потребители да правят същото. Ако смяташ, че твоята работа е копирана по начин, че е нарушено авторското ти право, по какъвто и да начин, следва да уведомиш Pravnisaveti.com според процедурата по-долу.

Pravnisaveti.com разглежда молби и уведомления за нарушени авторски права на Сайта съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права. Всяка претенция за нарушени права следва да бъде изпратена на адрес support @ pravnisaveti.com със заглавие: “Нарушено авторско право”.

Общи разпоредбиТи приемаш и се съгласяваш, че по никакъв начин между теб и Pravnisaveti.com не възниква служебно, партньорско, агентско правоотношение. Ако някоя клауза или част от настоящите Общи условия е невалидна, то това не влече невалидност на цялото Споразумение. Невалидната клауза следва да се тълкува (и замести) според най-близката законова разпоредба с аналогична цел.

Освен в изрично посочените в общите условия случаи, това Споразумение урежда всички правоотношения между потребител/ползвател и Pravnisaveti.com по повод използването на Pravnisaveti.com. Споразумението има предимство пред всички минали или настоящи комуникации и оферти между нас (двете страни) – електронни, устни и писмени. Не можеш да прехвърляш на трето лице каквито и да е права, произтичащи за теб от настоящите Общи условия, без изричното писмено позволение на Pravnisaveti.com. Правата на Pravnisaveti.com във връзка с настоящите Общи условия могат да бъдат прехвърляни на друго лице. Всички права, които не са изрично предоставени от това Споразумение на други лица, остават права на Pravnisaveti.com.

Pravnisaveti.com може официално да комуникира с теб с всички комуникационни средства като имейл, поща, публикации на Pravnisaveti.com и т.н.

Принтирана версия на настоящите Общи условия или каквото и да е съобщение в електронна форма следва да е с еднаква правна тежест с писмени документи в съдебни и извънсъдебни спорове по повод това Споразумение. Всички страни приемат и се съгласяват с настоящото Споразумение.

Свържи се с нас на support @ Pravnisaveti.com, за да съобщиш за каквото и да е нарушение на настоящите Общи условия или да отправиш каквито и да е въпроси във връзка с Общите условия или Услугите.