Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Mr.
12.04.2024г. 06:38
@@05JoP
Mr.
12.04.2024г. 06:38
1'"
Mr.
12.04.2024г. 06:38
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
Mr.
12.04.2024г. 06:38
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
Mr.
12.04.2024г. 06:38
EBu9PTUc')) OR 368=(SELECT 368 FROM PG_SLEEP(15))--
Mr.
12.04.2024г. 06:38
BizJHc9j') OR 46=(SELECT 46 FROM PG_SLEEP(15))--
Mr.
12.04.2024г. 06:38
W2yuPrUF' OR 535=(SELECT 535 FROM PG_SLEEP(15))--
Mr.
12.04.2024г. 06:38
-1)) OR 820=(SELECT 820 FROM PG_SLEEP(15))--
Mr.
12.04.2024г. 06:37
-5) OR 407=(SELECT 407 FROM PG_SLEEP(15))--
Mr.
12.04.2024г. 06:37
-5 OR 995=(SELECT 995 FROM PG_SLEEP(15))--