Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Тормоз
01.01.1753г. 01:33
Използваме 1/2 от собствен апартамент за офис, всички комшии са съгласни само една баба не е, въпреки че отговаряме за чистотата по стълбището боядисахме същото, изградихме домофонна система. Работното ни време е от 8:00-17:00 часа без събота и неделя. Но тя се е зарекла, че ще ни изгони и всекидневно ни налага тормоз. Това в правото ли и е?