Прехвърляне на лека кола

28.10.2008г. 03:39:42
Здравейте имам проблем с прехвърлянето на лек автомобил. Когато го закупих той беше регистриран на инвалид. Направих постъпки да го пререгестрирам на мое има но се оказа ,че инвалида е починал . Колата я купих след изтичането на три годишния период през който тя не може да се продава от лице което я караше с пълномощно. Казаха ми че се дължат мита и такси.При тези обстоятелства колата нито мога да я върна нито да я пререгестрирам. Изминаха три години и тези такси и мита вече не са в сила.Моля да ме посъветвате какво мога да направя за да оправя регистрацията на колата? Поздрави!

Правни мнения, съвети и коментари

22.02.2019г. 03:14
Здравейте, необходимо е наследниците на починалото лице да сключат с Вас договор за покупко-продажба, който да регистрирате в КАТ.

Коментар