Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Здравейте, съгласно Чл. 492, ал. 2 от ГПК наддавачите могат да предложат устно по-висока цена. Въпросът ми е, ако аз предложа по-висока цена от писмените оферти, някой друг след мен качи цената с още една стъпка, аз мога ли отново да наддам? Прилам по-долу разпоредбата на чл.492  "Чл. 492. (1) В началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на районния съд съдебният изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него.(2) Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена.(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.
Здравейте Моля за съдействие по следния казус. Бяхме съсобственици на парцел в гр Варна.През далечната 2008 г един от съсобствениците продава части от парцела на строител. Строителят е некоректен събаря къщата в която живеем и ние излизаме на свободен наем. През 2014г един от съсобствениците завежда дело за делба на парцела (тази процедура е минавала 2 пъти до 2014г, всички си знае своите квоти.) През 2017г.  ние излизаме от парцела със сделка за продажба. През Юни 2019г. делото приключва със разпределение на квоти и отиване във архив.  Три месеца по късно делото се подновява и парцела излиза на публична продан поради това че не може да се раздели. Ние не сме в парцела от2017г. През март 2024г. получаваме запор на имуществото ни от държавен съдебен изпълнител за сумата 11000лв. държавни такси. Имам ли някакви права? Адвокатът и ищецът знаят за сделката (лично съм ги информирал) Моля и за връзка със адвокат от  Варна за консумация (адвокатът на ищецът е сегашен зам кмет на Варна и това ме претиснява. Благодаря.
Здравейте, получих съобщение от ЧСИ към ЕООД, което представлявах. Същата фирма е недействаща от 01.01.2018. Платени са всички задължения. Въпросът ми е, може ли някой да има имотни претенции към ФЛ/ респективно мен/, т.е. може ли отговорността да бъде прехвърлена към мен като физическо лице. Капиталът на фирмата е 5000 лева, не действаща!
Запор на болничен
13.02.2024г. 03:36
Здравейте,ЧСИ са ми запорирали банковата сметка,по която получавам болничен от НОИ . Каква част от болничния може да се запорира ? Изплаща ми се на два пъти,защото влиза в два различни месеца ?
Здравейте.Много слижен казус с мобилен оператор. Получих начислена сметка от оператора.В рамките на два часа, непрекъснат поток са се генерирали смс-и. Синът е цъкнал в някоя страница генерирал се е смс на телефона УДС на стойност 850лв. Той не е изпращал тези съобщения.Имам един клиентски номер с две сим карти с общ кредитен лимит от 300лв. Операторът каза, че е изчерпал и двата лимита от по 150 лв на сим карта, заради клиентският номер. След което заяви, че нямало как да прекъсни течаща услуга по никакъв начин. Не носел отговорност. Аз не съм сключвала договорни отношения чрез оператора с непоискана кредитна институция. Щом като не могат да гарантират кредитният лимит, къде са правата ми. Ако става дума за един кредит от 150 лв, а са начислени 850. Това редно ли е и какво бих могла да направя по случая. Благодря!
В изпитателен срок съм след отнета книжка за 6 месеца след употреба на алкохол. В рамките на изпитателния срок извърших отношо нарушение. Дрегера показа 2.37 промила, конфискуваха ми дървата колата. Казаха , че ми се полага затвор минимум от 6 месеца- 3 от предното нарушение и три месеца за сегашното. Има ли начин да ми се размине затвора, ако ми отнемат до живот книжката и платя максимална глоба. Ако влезна в затвора, могат ли да ми платят гаранция и да ме пуснат
Съжителствам с бившия си съпруг в апартамент, находящ се в нова кооперация в ж.к- Люлин 2. Един от съседите в продължение на 1,5 години (след проведено ОС) ни заблуждаваше, че изпълнява ролята на законен домоуправител, като в същото време, нито издаде протоколи от ОС, провеждани за и след избора му, нито се е регистрирал, като е нарушил ЗУЕС. В тази връзка, няколко съседи събрахме подписи и предизвикахме ново събрание за избор на законен домоуправител. На събранието съседът дойде с една група негови съмишленици и заяви, че той и съпругата му и две други лица са пълномощници на други собственици, но не представи пълномощни за това - били го упълномощили по ел. поща, вайбър и устно. По решение на собствениците, пълномощията бяха приети и на същото събрание този съсед предложи мен за домоуправител. По всички точки от събранието, всички присъстващи и представени от нелегитимните пълномощници, гласуваха "за". Събранието се проведе на 21.02.2021 г. Веднага след това, този съсед заведе дело за падане на решенията, като една от презумпциите в жалбата му беше нелегитимното представяне на собственици без представени пълномощия съгласно ЗУЕС. От тази дата, този човек ми налагаше системен психически тормоз, като на всяко съобщение, изпратено до собствениците по повод информация или проблеми в блока, връщаше отговор с обидни квалификации по повод моите математически способности и желание да не върша нищо. Само споменавам, че към онзи момент, в продължние на 13 години бях заемала длъжност "Финансов анализатор", като работата ми се състоеше в изготвяне на финансово-икономически анализи и анализи "разходи-ползи", които се разработват на база математически модели, формулите и изчисленията, в които се съставяха от мен. След множество разменени обиди, тъй като имам достъп до електронната поща на бившия си съпруг във връзка с общ бизнес, за който се подават и получават документи, написах обиден мейл на същия. Това се повтори и потрети през определен период от време, но винаги предизвикано от конкретен мейл на въпросния съсед. Впоследствие, тъй като между нас бяха взаимно разменяни обиди, той заведе дело срещу бившия ми съпруг. Тъй като аз бях автора и инициатора на тези обиди, подписах декларация. Бях също така повикана като свидетел и разпитана. Съдът не уважи декларацията и въпреки, че ищецът - съсед не доказа по никакъв начин, че мейлите са писани от бившия ми съпруг и че аз съм излъгала в твърднието си, същият беше осъден за заплати на ищеца 5000 лв. за обида и 4500 лв. за клевета, тъй като съдията така е преценила (бившият ми съпруг не е осъждан, няма никакви подобни провинения). Междувременно аз смених работното си място и по настоящем съм началник отдел "Климат и енергия" в Столична община. Веднага след това, въпросният съсед написа по електронна поща, с копие до всички съседи, че "някои хора имат проблеми с "обръщането на внимание" (израз използван от него към мен и в предишна кореспонденция до всички съседи, където твърдеше, че "страшния не ми обръща достатъчно внимание", както и "за общински служител, н-к отдел, който твърди в съда, че е извършил престъпление, като има основателни съмнения да извършва по този начин друго (по-тежко) престъпление, за да спаси обвиняемия от справедлива присъда, говори единствено за липса на морал. В този ред на мисли за какво трябва някой да обръща внимание на общински служител без морал?" Мейлът е от 30.06.2023 г. Въпросът ми е, мога ли да съдя въпросния съсед за клевета, че съм извършила престъпление, което не е доказано или посочено от съда, както и за обида и уронване на авторитета ми като н-к отдел в държавна институция? Благодаря! 
Здравейте, имам въпрос относно сключване на предварителен договор за апартамент в сграда на акт 14, която е построена и очаква скоро взимането на акт 15. Продава се от фирма, на която е земята и е обезщетена от строителя със съответната жилищна сграда, чиито апартаменти фирмата сега разпродава. Харесали сме апартамент в сградата и ни е изпратен предварителен договор, в който обаче липсва клауза за срок на взимане на акт 16 и неустойки при липсата на такъв. Не ми е ясно дали когато апартаментът се продава от фирма, а не от строителя дали има как да се гарантира от тях, че сградата ще бъде завършена и вкарва ли се стандартно такава клауза на ниво предварителен договор в тази ситуация? Чувам различни мнения, че нямало как да се включи, тъй като фирмата, която я притежава не е строителя и нямало как да се ангажира със срокове за завършване, което за мен е безумно. Вариант ли е да се прави тристранно споразумение - купувач, продавач и строител?
Здравейте,  живея в гр. Пловдив в близост до х-л Санкт Петербург. Тази година от пролетта на покрива на сградата отвориха тераса ресторант с име Градина Панорама. На самата тераса има монтирано силно неоново осветление а на подкрива над терасата силен фар. Самото неоново осветление прави всичко наокоо бяло а отделно и фара ми свети в прозорците и терасите. Звънях на 112, оттам ме посъветваха да пусна жалба в полиция защото било за полиция, а от самото обаждане смисъл нямаше  - уж е препратен сигнала към полицият а, но нищо не правят. Потърсих полицията, испектор който отговаря за района - опита се да ме шкартира по телефона и затова пуснах жалба. После потърсих раьонен инспекторат защото полицията освен че ме разходиха излишно до участъка за да напечата/препише един "компютърен спецалист" (инспектора) написаното в жалбата, дори не са си направили труда да говорят  с другата страна - просто работят за интереса на мутренския бизнес както е било досега в България с всички институции. За съжаление това видях и от инспектората а те пък ме препратиха към общинска администрация, не било и техна работа. Забележете инспектората проверил осветлението но през деня и не можели да преценят освен това ресторанта почвал работа извън работното им време т.е вечер. Общиснка администрация ме посрещна на телефона една леля която ми каза че било работа на полицията а не нейна и като звъняла и преди на хотел Марица за същото и казали цитирам да си гледа работата. И не знам към коя институция бих могъл да се обърна и и е задължение да провери това освен да извикам собственика на съобръжението за дело. Според вас на кого е работа да провери подобни оплаквания? 
Здравейте! Предстои ми скорошно излизане по майчинство. Текущо работя на постояннен трудов договор към фирма, която е в много сериозно финансово затруднение. Възможно е да се оправят нещата, но е възможно и фирмата да изпадне в много по-сериозно положение, дори в несъстоятелност/фалит. Ако успея да изляза преди това в 45 дневния болничен преди раждане, защитена ли съм и съответно ще мога ли да използвам полагаемото майчинство? Ако фирмата фалира докато съм в болничен, това как би рефлектирало върху мен? Доста ми е притеснено да не остана без майчинство. Предварително благодаря!