Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Здравейте! Студент съм по право във втори курс в Нов български университет. Мога ли паралелно с това да запиша второ висше образование в държавен университет (СУ), специалност Политология (бакалавър), държавна поръчка? 
Здравейте!  Притежвам мотоциклет 125сс, който закупих лично от Италия преди 6г. с всички необходими докумвнти и договор. Внесох го в България, но го карах само по черни пътища и не съм го регистрирал в КАТ. Сега реших да го продам, но ще трябва да го регистрирам преди това. Има ли някакъв юридически проблем в това? Благодаря! 
ОП Жилфонд ми наводнява жилището и вместо да си ремонтират техния апартамент, който е над моя и да отстранят причинените ми щети ме разиграват да пиша жалби от служба към служба и обратно. След жалба до кмета положението е същото, а от кмета нямам отговор 
Здравейте, съгласно Чл. 492, ал. 2 от ГПК наддавачите могат да предложат устно по-висока цена. Въпросът ми е, ако аз предложа по-висока цена от писмените оферти, някой друг след мен качи цената с още една стъпка, аз мога ли отново да наддам? Прилам по-долу разпоредбата на чл.492  "Чл. 492. (1) В началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на районния съд съдебният изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него.(2) Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена.(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.
Здравейте Моля за съдействие по следния казус. Бяхме съсобственици на парцел в гр Варна.През далечната 2008 г един от съсобствениците продава части от парцела на строител. Строителят е некоректен събаря къщата в която живеем и ние излизаме на свободен наем. През 2014г един от съсобствениците завежда дело за делба на парцела (тази процедура е минавала 2 пъти до 2014г, всички си знае своите квоти.) През 2017г.  ние излизаме от парцела със сделка за продажба. През Юни 2019г. делото приключва със разпределение на квоти и отиване във архив.  Три месеца по късно делото се подновява и парцела излиза на публична продан поради това че не може да се раздели. Ние не сме в парцела от2017г. През март 2024г. получаваме запор на имуществото ни от държавен съдебен изпълнител за сумата 11000лв. държавни такси. Имам ли някакви права? Адвокатът и ищецът знаят за сделката (лично съм ги информирал) Моля и за връзка със адвокат от  Варна за консумация (адвокатът на ищецът е сегашен зам кмет на Варна и това ме претиснява. Благодаря.
Здравейте, получих съобщение от ЧСИ към ЕООД, което представлявах. Същата фирма е недействаща от 01.01.2018. Платени са всички задължения. Въпросът ми е, може ли някой да има имотни претенции към ФЛ/ респективно мен/, т.е. може ли отговорността да бъде прехвърлена към мен като физическо лице. Капиталът на фирмата е 5000 лева, не действаща!
Запор на болничен
13.02.2024г. 03:36
Здравейте,ЧСИ са ми запорирали банковата сметка,по която получавам болничен от НОИ . Каква част от болничния може да се запорира ? Изплаща ми се на два пъти,защото влиза в два различни месеца ?
Здравейте.Много слижен казус с мобилен оператор. Получих начислена сметка от оператора.В рамките на два часа, непрекъснат поток са се генерирали смс-и. Синът е цъкнал в някоя страница генерирал се е смс на телефона УДС на стойност 850лв. Той не е изпращал тези съобщения.Имам един клиентски номер с две сим карти с общ кредитен лимит от 300лв. Операторът каза, че е изчерпал и двата лимита от по 150 лв на сим карта, заради клиентският номер. След което заяви, че нямало как да прекъсни течаща услуга по никакъв начин. Не носел отговорност. Аз не съм сключвала договорни отношения чрез оператора с непоискана кредитна институция. Щом като не могат да гарантират кредитният лимит, къде са правата ми. Ако става дума за един кредит от 150 лв, а са начислени 850. Това редно ли е и какво бих могла да направя по случая. Благодря!
В изпитателен срок съм след отнета книжка за 6 месеца след употреба на алкохол. В рамките на изпитателния срок извърших отношо нарушение. Дрегера показа 2.37 промила, конфискуваха ми дървата колата. Казаха , че ми се полага затвор минимум от 6 месеца- 3 от предното нарушение и три месеца за сегашното. Има ли начин да ми се размине затвора, ако ми отнемат до живот книжката и платя максимална глоба. Ако влезна в затвора, могат ли да ми платят гаранция и да ме пуснат
Съжителствам с бившия си съпруг в апартамент, находящ се в нова кооперация в ж.к- Люлин 2. Един от съседите в продължение на 1,5 години (след проведено ОС) ни заблуждаваше, че изпълнява ролята на законен домоуправител, като в същото време, нито издаде протоколи от ОС, провеждани за и след избора му, нито се е регистрирал, като е нарушил ЗУЕС. В тази връзка, няколко съседи събрахме подписи и предизвикахме ново събрание за избор на законен домоуправител. На събранието съседът дойде с една група негови съмишленици и заяви, че той и съпругата му и две други лица са пълномощници на други собственици, но не представи пълномощни за това - били го упълномощили по ел. поща, вайбър и устно. По решение на собствениците, пълномощията бяха приети и на същото събрание този съсед предложи мен за домоуправител. По всички точки от събранието, всички присъстващи и представени от нелегитимните пълномощници, гласуваха "за". Събранието се проведе на 21.02.2021 г. Веднага след това, този съсед заведе дело за падане на решенията, като една от презумпциите в жалбата му беше нелегитимното представяне на собственици без представени пълномощия съгласно ЗУЕС. От тази дата, този човек ми налагаше системен психически тормоз, като на всяко съобщение, изпратено до собствениците по повод информация или проблеми в блока, връщаше отговор с обидни квалификации по повод моите математически способности и желание да не върша нищо. Само споменавам, че към онзи момент, в продължние на 13 години бях заемала длъжност "Финансов анализатор", като работата ми се състоеше в изготвяне на финансово-икономически анализи и анализи "разходи-ползи", които се разработват на база математически модели, формулите и изчисленията, в които се съставяха от мен. След множество разменени обиди, тъй като имам достъп до електронната поща на бившия си съпруг във връзка с общ бизнес, за който се подават и получават документи, написах обиден мейл на същия. Това се повтори и потрети през определен период от време, но винаги предизвикано от конкретен мейл на въпросния съсед. Впоследствие, тъй като между нас бяха взаимно разменяни обиди, той заведе дело срещу бившия ми съпруг. Тъй като аз бях автора и инициатора на тези обиди, подписах декларация. Бях също така повикана като свидетел и разпитана. Съдът не уважи декларацията и въпреки, че ищецът - съсед не доказа по никакъв начин, че мейлите са писани от бившия ми съпруг и че аз съм излъгала в твърднието си, същият беше осъден за заплати на ищеца 5000 лв. за обида и 4500 лв. за клевета, тъй като съдията така е преценила (бившият ми съпруг не е осъждан, няма никакви подобни провинения). Междувременно аз смених работното си място и по настоящем съм началник отдел "Климат и енергия" в Столична община. Веднага след това, въпросният съсед написа по електронна поща, с копие до всички съседи, че "някои хора имат проблеми с "обръщането на внимание" (израз използван от него към мен и в предишна кореспонденция до всички съседи, където твърдеше, че "страшния не ми обръща достатъчно внимание", както и "за общински служител, н-к отдел, който твърди в съда, че е извършил престъпление, като има основателни съмнения да извършва по този начин друго (по-тежко) престъпление, за да спаси обвиняемия от справедлива присъда, говори единствено за липса на морал. В този ред на мисли за какво трябва някой да обръща внимание на общински служител без морал?" Мейлът е от 30.06.2023 г. Въпросът ми е, мога ли да съдя въпросния съсед за клевета, че съм извършила престъпление, което не е доказано или посочено от съда, както и за обида и уронване на авторитета ми като н-к отдел в държавна институция? Благодаря!