Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Здравейте! Бих искала да знам дали е възможно да вземам решения вместо баща ми, когато той вече не може да взема такива поради тежката му болест? По законен начин? Не мисля, че говоря за попечителство или поставяне под запрещение. Баща ми е тежко болен и както аз, така и той, смятаме, че почти е време за старчески дом. Проблема е, че други членове на семейството не са съгласни и ограничават възможностите, както и правят неща които понякога са против волята на баща ми. А той е почти безсилен, както и аз. Какви са възможностите ми тук? Поздрави, Ирена
Здравейте! Студент съм по право във втори курс в Нов български университет. Мога ли паралелно с това да запиша второ висше образование в държавен университет (СУ), специалност Политология (бакалавър), държавна поръчка? 
Здравейте!  Притежвам мотоциклет 125сс, който закупих лично от Италия преди 6г. с всички необходими докумвнти и договор. Внесох го в България, но го карах само по черни пътища и не съм го регистрирал в КАТ. Сега реших да го продам, но ще трябва да го регистрирам преди това. Има ли някакъв юридически проблем в това? Благодаря! 
ОП Жилфонд ми наводнява жилището и вместо да си ремонтират техния апартамент, който е над моя и да отстранят причинените ми щети ме разиграват да пиша жалби от служба към служба и обратно. След жалба до кмета положението е същото, а от кмета нямам отговор 
Здравейте, съгласно Чл. 492, ал. 2 от ГПК наддавачите могат да предложат устно по-висока цена. Въпросът ми е, ако аз предложа по-висока цена от писмените оферти, някой друг след мен качи цената с още една стъпка, аз мога ли отново да наддам? Прилам по-долу разпоредбата на чл.492  "Чл. 492. (1) В началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на районния съд съдебният изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него.(2) Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена.(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.
Здравейте Моля за съдействие по следния казус. Бяхме съсобственици на парцел в гр Варна.През далечната 2008 г един от съсобствениците продава части от парцела на строител. Строителят е некоректен събаря къщата в която живеем и ние излизаме на свободен наем. През 2014г един от съсобствениците завежда дело за делба на парцела (тази процедура е минавала 2 пъти до 2014г, всички си знае своите квоти.) През 2017г.  ние излизаме от парцела със сделка за продажба. През Юни 2019г. делото приключва със разпределение на квоти и отиване във архив.  Три месеца по късно делото се подновява и парцела излиза на публична продан поради това че не може да се раздели. Ние не сме в парцела от2017г. През март 2024г. получаваме запор на имуществото ни от държавен съдебен изпълнител за сумата 11000лв. държавни такси. Имам ли някакви права? Адвокатът и ищецът знаят за сделката (лично съм ги информирал) Моля и за връзка със адвокат от  Варна за консумация (адвокатът на ищецът е сегашен зам кмет на Варна и това ме претиснява. Благодаря.
Здравейте, получих съобщение от ЧСИ към ЕООД, което представлявах. Същата фирма е недействаща от 01.01.2018. Платени са всички задължения. Въпросът ми е, може ли някой да има имотни претенции към ФЛ/ респективно мен/, т.е. може ли отговорността да бъде прехвърлена към мен като физическо лице. Капиталът на фирмата е 5000 лева, не действаща!
Запор на болничен
13.02.2024г. 03:36
Здравейте,ЧСИ са ми запорирали банковата сметка,по която получавам болничен от НОИ . Каква част от болничния може да се запорира ? Изплаща ми се на два пъти,защото влиза в два различни месеца ?
Здравейте.Много слижен казус с мобилен оператор. Получих начислена сметка от оператора.В рамките на два часа, непрекъснат поток са се генерирали смс-и. Синът е цъкнал в някоя страница генерирал се е смс на телефона УДС на стойност 850лв. Той не е изпращал тези съобщения.Имам един клиентски номер с две сим карти с общ кредитен лимит от 300лв. Операторът каза, че е изчерпал и двата лимита от по 150 лв на сим карта, заради клиентският номер. След което заяви, че нямало как да прекъсни течаща услуга по никакъв начин. Не носел отговорност. Аз не съм сключвала договорни отношения чрез оператора с непоискана кредитна институция. Щом като не могат да гарантират кредитният лимит, къде са правата ми. Ако става дума за един кредит от 150 лв, а са начислени 850. Това редно ли е и какво бих могла да направя по случая. Благодря!
В изпитателен срок съм след отнета книжка за 6 месеца след употреба на алкохол. В рамките на изпитателния срок извърших отношо нарушение. Дрегера показа 2.37 промила, конфискуваха ми дървата колата. Казаха , че ми се полага затвор минимум от 6 месеца- 3 от предното нарушение и три месеца за сегашното. Има ли начин да ми се размине затвора, ако ми отнемат до живот книжката и платя максимална глоба. Ако влезна в затвора, могат ли да ми платят гаранция и да ме пуснат