Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Mr.
05.10.2023г. 07:16
-1; waitfor delay '0:0:15' --
Mr.
05.10.2023г. 07:15
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
Mr.
05.10.2023г. 07:15
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
Mr.
05.10.2023г. 07:15
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
Mr.
05.10.2023г. 07:15
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
Mr.
05.10.2023г. 07:15
-1 OR 3+359-359-1=0+0+0+1
Mr.
05.10.2023г. 07:15
-1 OR 2+359-359-1=0+0+0+1
Mr.
05.10.2023г. 07:15
1*
Mr.
05.10.2023г. 07:15
1*
Mr.
05.10.2023г. 07:15
1*