Мисия на сайта Pravnisaveti.com

Pravnisaveti.com е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет или консултация по различни правни казуси. Идеята е отговорите на Вашите казуси да се дават от квалифицирани лица на доброволен принцип.

Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция. Регистрацията за адвокати е доброволна и не е ангажираща за тях, всичко е въпрос на добро желание и свободно време.

Казуси

Намери казус:

Изчисти филтър
 • Здравейте,

  Имам следния казус : Предоставих адресна регистрация за издаване на документи за Временно пребиваване на чужденец за срок от една година в Р.България. Лицето не живее на адреса. Въпроса ми е следния : след като изтече тази една година, по закон чуждия гражданин има ли право, дори и след много години да предяви претенция за собственост на моя имот само защото за една година се е водил по документ на моя адрес ?

  Предварително благодаря за отговор!

   

 • Здравейте, имаме следния проблем:

  Зет ми е собственик на апартамент, придобит чрез покупко продажба, но майка му има право на ползване при 100% ивалидност с право на помощ. В момента тя няма такава. Не живее постоянно на адреса, но за сега гледа децата ни през деня понеже не посещават детска градина. Получавала с съобщения от ЧСИ периодично, а днес са дошли и описали нашето имущество , което щели да обявят за продан. Въпросът ми е имат ли такова право, да описват чуждо имущество. И какви действия можем да преьприемем в маша защита.

  Благодаря ви предварително.

 • Здравейте,

  бих искала да получа информация какви стъпки мога да предприема ако имам основателни съмнения, че адвокатът ми предоставя срещу заплащане коментираната между нас информация и стратегия за завеждане на дело на ответната страна? Разбира се смяната му с друг адвокат е задължителна. Интересува ме носи ли някаква наказателна отговорност, ако да - каква? 

 • Здравейте, имам следното питане : Нужно ли е да бъде уведомен домоуправителя на блока при предоставена адресна регистранция на чужденец за срок от една година, че същия може да пребивава на адрес в България ? В конкретния случай, чуждия гражданин вече физически не живее на този адрес, но все още има валидно Разрешение за пребиваване !

  Важно е да се има в предвид, че блока е саниран по програма за държавно саниране и е изминала една година от санирането. Съгласно закона за етажната собственост и предвид, че блока е участвал в програма за саниране, следва ли домоуправителя да бъде уведомен или предоставянето на адресна регистрация касае само сабственика на имота ?

  Предварително благодаря!

   

 • Здравейте, сключих трудов договор на основание чл.70, ал.1 и ал.2 от КТ, изпитателен срок 6 месеца в полза на работодателя ( не е посочено във връзка с чл.67 ). Вакантната длъжност е за постоянно работно място. Означава ли , че договорът изтича след 6 м. и какво следва? Благодаря Ви!

 • Имах договор за доставка и монтаж на 2 автолифта от този тип за двуфамилна къща извън България с българска фирма.

  В договора влизаше и транспорт и монтаж. Фирмата нае подизпълнител за монтиране. Монтажниците дойдоха, монтираха уж, но тестваха само единия лифт  и си заминаха. Когато дойде комисията да приме лифтовете, на нетествания се скъса тръба с хидрaвлична течност, временно един местен майстор го закрепи, колкото да се вдигне колата на инспектора. Естествено лифтовете не бяха приети. Има и още някои неща, които трябва да се монтират от съображения на сигурност. Вече 5 месеца фирмата си прави оглушки. Какво може да сепредприеме срещу тази немарливост. Монтажът не е завършен и лифтовете не могат да се ползват. За съжаление всичко по договора съм платила, защото искаха преди монтажа последната вноска.

   

 • През м.08.2018г. започнах работа като държавен служител в .................                                        От 2003г. съм пенсионер по чл.69 от КСО.                                                                                              С приемането на Закона за държавния бюджет 2019г. беше приета нова т.8 към ал.2 на чл.7 от ЗДСл. На основание чл.108, ал.1, във връзка с чл.103, ал.1, т.4 от ЗДСл, предвид предизвестие от 02.01.2019г.  (цитирам от преамбюла на заповедта ), беше прекратено служебното ми правоотношение, считано от 02.02.2019г. След като КС излезе с решение за противоконституционността на този текст и на самия текст от глава шеста на ЗДСл, а именно:

  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

  Общи основания за прекратяване на служебното правоотношение

  Чл. 103. (1) Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания:                   .......................................................................

  4. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., обявена за противоконституционна с РКС № 3 от 2019 г. - ДВ, бр. 23 от 2019 г.) поради несъвместимост в случаите по чл. 7, ал. 2; когато несъвместимостта е по чл. 7, ал. 2, т. 1, органът по назначаването прекратява служебното правоотношение с един от двамата държавни служители по своя преценка; когато несъвместимостта е по чл. 7, ал. 2, т. 8, служебното правоотношение се прекратява с едномесечно предизвестие;

  В закона за КС пише:

  Чл. 14. (1) Конституционният съд се произнася с решения, определения и разпореждания.

  (3) Решенията на съда се обнародват в „Държавен вестник“ в 15-дневен срок от приемането им и влизат в сила 3 дни след обнародването им.

  (5) Актовете на съда са окончателни.

  (6) Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.

  КАКВО СЛЕДВА след ал.3 и 6 от този закон

  - ТРЯБВА ЛИ ДА ОЧАКВАМ И В КАКЪВ СРОК  заповедта ми за прекратяване  на сл. правоотношения да се обяви за нищожна сега;

  - органа по назначаването ли следва да ме потърси за извънсъдебно  решаване на казуса или аз трябва да предприема нещо;

  - в какъв срок ако органа по назначаването не предприеме действия за възстановяването ми на длъжността и изплащане на обезщетение за времето, през което съм бил освободен, трябва да потърся правата си в съда и то в кой съд?!

  Очаквам отговор на ел. адрес: pmk63@mail.bg      Благодаря Ви предварително!

 • Здравейте, преди 15 години имах връзка с жена, която е омъжена, без аз да знам и тази жена забременя от мен без мое съгласие и желание. Съпруга й научава и подава документи за развод, но аз все пак признавам детето. През тези 15 години съм помагал и давал пари, но САМО НА РЪКА, НЕ ПО БАНКОВ ПЪТ, в този случай може ли майката на детето да ме осъди, че не съм плащал издръжка и изобщо аз длъжен ли съм да плащам? След като детето навърши 18 години длъжен ли съм да плащам издръжка? По време на бременността й жената все още беше омъжена! Предварително благодаря за отговор!

  Поздрави, Ивайло от Пловдив 

 • Здравейте,
  Смятам да емигрирам и когато отида в чужбина, трябва да се регистрирам в социалните служби и да си открия банкова сметка в съответната държава, за да мога да работя. Проблемът е, че в личната ми карта е посочен НЕПЪЛЕН АДРЕС - липсват номерът на входа, на етажа и апартамента. Притеснява ме, че може да имам проблем с откриването на банкова сметка в чужбина заради несъответствие между адреса, който посоча в заявлението и адреса по лична карта. Възможно е и някоя държавна или банкова институция да реши да ми изпрати писмо в България и да не го получа, а може да е важно. Правих си справка за наличието на данъчни задължения в българската НАП - там фигурирам с непълен адрес, т.е. вероятно адресът ми е непълен и във всякакви български държавни институции. Затова искам да си сменя личната карта с нова, където да е посочен пълният ми адрес и да нямам проблеми с български или чуждестранни институции.
  В издадената ми през 2000 г. лична карта е записан пълният адрес и никога през живота си не съм живял на друго място. При подновяването 2010 г. (поради изтичане на срока на документа) вече липсват посочените части от адреса. Извадих си нова лична карта също през 2018 г. (предсрочно), понеже я бях загубил в магазина и ме притесняваше някой да не злоупотреби с данните ми, сключвайки сделки от мое име.
  При двете подновявания на личната карта не съм забелязал непълнотата в адреса и това не ми е създавало проблеми никъде - в банки, държавни институции и т.н.
  Ходих в паспортната служба на МВР да ги попитам защо се е появила непълнотата в адреса ми, но от там ме препратиха към общината. В общината казаха, че през 2006 г. се е появила промяната в адресната ми регистрация, но аз съм сигурен, че това не е станало по мое желание, защото няма важно събитие в живота ми през 2006 г., изискващо промяна на адресната регистрация. Мисля, че адресните регистрации до един момент се поддържаха в МВР, а след това - от общините и грешката е станала при прехвърлянето между институциите.
  Поисках общината да ми покрие разходите за издаване на нова лична карта с пълния адрес, но служителката категорично отхвърли претенцията ми, защото вината била моя - в заявленията за преиздаване (МВР ги разпечатвало попълнени) от 2010 г. и 2018 г. съм потвърдил верността на личните си данни, но аз не съм сигурен какви данни са били посочени тогава в заявленията, а и служителката в общината според мен не може да е сигурна какво е пишело в заявленията, разпечатани от МВР през 2010 г. или 2018 г. Възможно е и да съм потвърдил неволно непълния адрес, който е въвело някое длъжностно лице - но все пак не мога да знам и базите данни на институциите какво съдържат и как го извеждат при заявка за извличане, т.е. може да съдържат пълната информация за адреса, но да извеждат само част от нея.
  Въпросът ми е: За чия сметка следва да ми бъде издадена новата лична карта с пълния адрес, при положение че още през 2006 г. е било създадено несъответствие в адреса ми не по моя вина. Какво следва да направя, ако имам право на възстановяване на разходите?
  Благодаря за отделеното време.

  P.S. Впоследствие открих, че случаят ми не е изключение:
  http://www.posredniknews.com/site/component/content/article/7683-2010-05-19-08-10-00

 • Здравейте!

  Имам следният въпрос:

  Има ли право брокер, с който нямам никакъв подписан договор за сътрудничество с него, а само кореспонденция устна и писмена(вайбър и имейл) форма да има претенции за хонорар, за който сме договаряли устно за финализиране на сделка, като се има предвид, че той не я е финализирал, а директно със собственика сме си я довели докрай?

  Брокера твърди, че само с тази кореспонденция по вайбър, както и, че бил намерил 4 свидетеля, които можели да потвърдят, че сме работили с него може да ни осъди, и може да ни запорира закупения апартамент?

  Благодаря предварително!