Метална конструкция - навес

melina4e82@gmail.com
14.04.2021г. 06:49:24

Здравейте, притежавам апартамент на последен етаж с покривна тераса която е непокрита. Всяка зима наводнявам съседите си, тъй като хидроизолацията не е направена добре. Реших да направя навес от метална конструкция с хидропанели и собствено отводняване. Моят апартамент е по-навътре съответно не променям фасадата. Нужно ли ми е разрешително от общината за този навес, тъй като не съм поддавала за такова, а не искам някой съсед да си позволява в бъдеще да ме заплашва с община. 

Правни мнения, съвети и коментари

14.04.2021г. 10:29
Здравейте, за точен и коректен отговор следва да се прегледа нотариалният Ви акт. Но най-общо, би следвало изграждането на навеса да се разглежда като текущ ремонт, за който съгласно чл. 151, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията не се изисква разрешение за строеж. "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се: а) засяга конструкцията на сградата; б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092
melina4e82@gmail.com
01.07.2021г. 03:29
Здравейте казуса ми продължава. По нотариален акт аз съм закупила квадратурата на терасата, но тя не е означена като такава. Пише : ап. 284 кв.м състоящ се от хол, кухня , баня и тн, но не пише тераса. Сложих си вече и хидропанелите и улука, но съседът под мен ми е запушил казанчето към което трябва да се включа за да отводня правилно. Той твърди че моята конструкция е незаконна, защото не е спазено отстояние от 1 м до перваза ми. Моят навес има стреха от 7 см. Също конструкцията е разглобяема. Трябва ли разрешение за този навес, защото той ме заплашва с това че аз имам незаконен навес

Коментар