Договор за продажба на имот

eiderhof@yahoo.com
19.08.2020г. 09:48:02

Здравейте, аз и сестра ми продаваме наследствено жилище. Аз съм в чужбина и съм я упълномощила да ме представлява пред всички институции и пред купувача във връзка с продажбата. За продажбата използвахме услугите на посредническа фирма, като подписахме договор за посредничество, който аз лично подписах и след това заминах. Намерили са клиенти и са подписали предварителен договор за продажба, но от страна на посредника има много пропуски (по договора за посредничество), които ще забавят продажбата, а може и да не се осъществи, но при тези развития, аз и сестра ми ще дължим неустойка на клиента. Предварителният договор за продажба не е подписан от мен, нито от мое име от упълномощеното лице, в случая сестра ми, подписан е само от нея. Имам ли право да претендирам, че договорът не е валиден и да разваля сделката?

Благодаря за отделеното време!

Правни мнения, съвети и коментари

20.08.2020г. 02:44
Здравейте, съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа двата договора - за посредничество и предварителния, но по правило, за да е валиден предварителният договор, следва да бъде подписан и от двамата собственици, или от собственика в лично качество и в качеството му на пълномощник, което не е направено. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

Коментар