Мисия на сайта Pravnisaveti.com

Pravnisaveti.com е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет или консултация по различни правни казуси. Идеята е отговорите на Вашите казуси да се дават от квалифицирани лица на доброволен принцип.

Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция. Регистрацията за адвокати е доброволна и не е ангажираща за тях, всичко е въпрос на добро желание и свободно време.

Казуси

Намери казус:

Изчисти филтър
 • Здравейте,

  прочетох доста неща в интернет за издръжка на студент.

  Моля за малко повече правна информация и съвет!

  Тази година май месец, синът ми завърши средното си образование.

  Същия месец му преведох последната издръжка, като родител.

  От началото на годината не поддържаме контакт поради ред причини.

  Днес получавач СМС съобщение от него, че очаква да му преведа издръжка за юни месец.

  Незнам да ли ще следва, разбрах от роднини, че е кандидатствал във Великобритания в някакъв университет, но да ли е приет нямам представа. Отделно, че в този Университет обучението е платено! 

  Въпросът ми е - Трябва ли да продължа издръжката или съм в правото да я спра?

  Много ще съм Ви благодарен да получа компететно правно мнение по въпроса!

 • Здравейте, моля за консултация относно следното питане : Аз съм служител в Банка, от 2 години и половина съм подложена на системен тормоз и тотална липса на неразбирателство от прекия ми ръководител. Ситуацията е доста сложна и същевременно трудно може да се докаже, съществуването на конфликта. Ако искам да запазя психиката си и да имам неупетнета трудова книжка, взех решение, че трябва да напусна работа. Моля за консултация по какъв член от закона мога да напусна, но да мога да се възползвам от най-малко 9 месеца право на борсата и максимално месечно обезщетение в размер на 60 % от заплатата ми? Има ли вариянт на освобождаване от работа по искане на служител в който служителя да се възползва от продължително право на борса и по-високо месечно обезщетение? Предварително благодаря! 

 • Здравейте,

  Имам следния казус : Предоставих адресна регистрация за издаване на документи за Временно пребиваване на чужденец за срок от една година в Р.България. Лицето не живее на адреса. Въпроса ми е следния : след като изтече тази една година, по закон чуждия гражданин има ли право, дори и след много години да предяви претенция за собственост на моя имот само защото за една година се е водил по документ на моя адрес ?

  Предварително благодаря за отговор!

   

 • Здравейте, имаме следния проблем:

  Зет ми е собственик на апартамент, придобит чрез покупко продажба, но майка му има право на ползване при 100% ивалидност с право на помощ. В момента тя няма такава. Не живее постоянно на адреса, но за сега гледа децата ни през деня понеже не посещават детска градина. Получавала с съобщения от ЧСИ периодично, а днес са дошли и описали нашето имущество , което щели да обявят за продан. Въпросът ми е имат ли такова право, да описват чуждо имущество. И какви действия можем да преьприемем в маша защита.

  Благодаря ви предварително.

 • Здравейте,

  бих искала да получа информация какви стъпки мога да предприема ако имам основателни съмнения, че адвокатът ми предоставя срещу заплащане коментираната между нас информация и стратегия за завеждане на дело на ответната страна? Разбира се смяната му с друг адвокат е задължителна. Интересува ме носи ли някаква наказателна отговорност, ако да - каква? 

 • Здравейте, имам следното питане : Нужно ли е да бъде уведомен домоуправителя на блока при предоставена адресна регистранция на чужденец за срок от една година, че същия може да пребивава на адрес в България ? В конкретния случай, чуждия гражданин вече физически не живее на този адрес, но все още има валидно Разрешение за пребиваване !

  Важно е да се има в предвид, че блока е саниран по програма за държавно саниране и е изминала една година от санирането. Съгласно закона за етажната собственост и предвид, че блока е участвал в програма за саниране, следва ли домоуправителя да бъде уведомен или предоставянето на адресна регистрация касае само сабственика на имота ?

  Предварително благодаря!

   

 • Здравейте, сключих трудов договор на основание чл.70, ал.1 и ал.2 от КТ, изпитателен срок 6 месеца в полза на работодателя ( не е посочено във връзка с чл.67 ). Вакантната длъжност е за постоянно работно място. Означава ли , че договорът изтича след 6 м. и какво следва? Благодаря Ви!

 • Имах договор за доставка и монтаж на 2 автолифта от този тип за двуфамилна къща извън България с българска фирма.

  В договора влизаше и транспорт и монтаж. Фирмата нае подизпълнител за монтиране. Монтажниците дойдоха, монтираха уж, но тестваха само единия лифт  и си заминаха. Когато дойде комисията да приме лифтовете, на нетествания се скъса тръба с хидрaвлична течност, временно един местен майстор го закрепи, колкото да се вдигне колата на инспектора. Естествено лифтовете не бяха приети. Има и още някои неща, които трябва да се монтират от съображения на сигурност. Вече 5 месеца фирмата си прави оглушки. Какво може да сепредприеме срещу тази немарливост. Монтажът не е завършен и лифтовете не могат да се ползват. За съжаление всичко по договора съм платила, защото искаха преди монтажа последната вноска.

   

 • През м.08.2018г. започнах работа като държавен служител в .................                                        От 2003г. съм пенсионер по чл.69 от КСО.                                                                                              С приемането на Закона за държавния бюджет 2019г. беше приета нова т.8 към ал.2 на чл.7 от ЗДСл. На основание чл.108, ал.1, във връзка с чл.103, ал.1, т.4 от ЗДСл, предвид предизвестие от 02.01.2019г.  (цитирам от преамбюла на заповедта ), беше прекратено служебното ми правоотношение, считано от 02.02.2019г. След като КС излезе с решение за противоконституционността на този текст и на самия текст от глава шеста на ЗДСл, а именно:

  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

  Общи основания за прекратяване на служебното правоотношение

  Чл. 103. (1) Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания:                   .......................................................................

  4. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., обявена за противоконституционна с РКС № 3 от 2019 г. - ДВ, бр. 23 от 2019 г.) поради несъвместимост в случаите по чл. 7, ал. 2; когато несъвместимостта е по чл. 7, ал. 2, т. 1, органът по назначаването прекратява служебното правоотношение с един от двамата държавни служители по своя преценка; когато несъвместимостта е по чл. 7, ал. 2, т. 8, служебното правоотношение се прекратява с едномесечно предизвестие;

  В закона за КС пише:

  Чл. 14. (1) Конституционният съд се произнася с решения, определения и разпореждания.

  (3) Решенията на съда се обнародват в „Държавен вестник“ в 15-дневен срок от приемането им и влизат в сила 3 дни след обнародването им.

  (5) Актовете на съда са окончателни.

  (6) Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.

  КАКВО СЛЕДВА след ал.3 и 6 от този закон

  - ТРЯБВА ЛИ ДА ОЧАКВАМ И В КАКЪВ СРОК  заповедта ми за прекратяване  на сл. правоотношения да се обяви за нищожна сега;

  - органа по назначаването ли следва да ме потърси за извънсъдебно  решаване на казуса или аз трябва да предприема нещо;

  - в какъв срок ако органа по назначаването не предприеме действия за възстановяването ми на длъжността и изплащане на обезщетение за времето, през което съм бил освободен, трябва да потърся правата си в съда и то в кой съд?!

  Очаквам отговор на ел. адрес: pmk63@mail.bg      Благодаря Ви предварително!

 • Здравейте, преди 15 години имах връзка с жена, която е омъжена, без аз да знам и тази жена забременя от мен без мое съгласие и желание. Съпруга й научава и подава документи за развод, но аз все пак признавам детето. През тези 15 години съм помагал и давал пари, но САМО НА РЪКА, НЕ ПО БАНКОВ ПЪТ, в този случай може ли майката на детето да ме осъди, че не съм плащал издръжка и изобщо аз длъжен ли съм да плащам? След като детето навърши 18 години длъжен ли съм да плащам издръжка? По време на бременността й жената все още беше омъжена! Предварително благодаря за отговор!

  Поздрави, Ивайло от Пловдив