Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Здравейте, Подписала съм договор за безплатно обучение при следните условия в подписания договор: "Обученията се предоставят от КОДИКС и неговия партньор Он Трейнинг безплатно към датата на подписване на настоящия Договор, при условие че Обучаваният спазва ангажиментите, изложени в настоящия Договор и в неговите Анекси, и ако му бъде направено предложение за работа, се задължава да работи минимум за срок от три (3) години в КОДИКС, ако бъде назначен. Тези ангажименти са в сила за целия срок на настоящия Договор плюс дванадесет (12) месеца след изтичането или прекратяването на Договора, освен ако в договора не е предвидено друго. Евентуалното предложение за трудов договор, което може да бъде направено от КОДИКС на Обучавания след успешното завършване на Обученията, трябва да включва минимум:  Конкурентно възнаграждение за младши разработчик в българския ИТ сектор  Работно място в София, Младост 4  Стандартно работно време, 8 часов работен ден  20 дни платен отпуск  Безсрочен трудов договор. Ако Обучаваният не изпълни горепосочените ангажименти, а именно да работи минимум 3 (три) години в КОДИКС, Обучаваният следва да заплати на КОДИКС пълния размер на курса: 5000 (пет хиляди) лева." Въпросът ми, (имайки предвид горната клауза, че при направено предложение за работа след края на обучителния курс, трябва да го приема и да работя за фирмата Кодикс (която плаща курса), иначе плащам цената на курса 5000лв,) е: Мога ли все пак да НЕ приема евентуално предложение за работа на Кодикс, с тезата че/ оспорвайки един от гореизброените параметри на евентуалното предложение за работа, а именно - че заплатата, която биха ми предложили не е конкурентно възнаграждение за младши разработчик в българския ИТ сектор, поради липсата на дефиниция за това какво е конкурентно възнаграждение за младши разработчик в българския ИТ сектор? Благодаря Ви много за компетентен съвет. Поздрави, Даниела
Съседа ми към 50 годишен които живее сам в село Индже Войвода без мое знание буквално залепи до оградата на двора ми работнически фургон и сега живее в него. Общо взето не ми пречи фургона му и бих си замълчал знам че съседа ми има престъпни наклонности (преди година напръска с раундъп орехите и овошките в двора ми и имам съмнение че един голям  троен стъклопакет той ми го счупи но тогава полицаите така и не си направиха труда да го разпитат) затова предпочитам да го избягвам.  Сложил съм камери и засега не съм имал такъв проблем. Но поради непосредствената близост до фургона му той започна да се оплаква от децата ми които играят на двора че били шумни.. това се случи на обяд към 12:30-13:00 обещах му че от 14:00-16:00 ще прибера децата но и това не го удовлетвори каза че бил в отпуска за една седмица и не искал да чува децата ми през това време. Тогава го попитах дали проблема не е заради непосредствената близост на фургона му до моя двор и че по закон трябва да има 3 метра разстояние. Като чу това съседа ми започна да ме кълне и нарече ме смешник и аз разбрах че е по добре да прекратя "разговора". Не съм спал през последната нощ при най малкия шум си пускам телефона да гледам камерите.. след последния разговор очаквам мръсотия съседа ми да свърши някаква. Чудя се мога ли да се защитя по някакъв начин преди да ме е сполетяло нещо лошо? 
Снежана Николова
23.04.2020г. 09:53
Здравейте. Искам да купя къща, която има 4 собственика с нотариални актове (починали) и съответно 8 техни наследника. Всички са съгласни с продажбата. Според продавача обаче трябва първо да се обединят нотариалните актове в един и тогава да се продава. Според друг източник могат да се изкупят заедно и едновременно и да се състави един нов общ нотариален акт. Можете ли да ми отговорите кой е прав, какъв е редът при тези обстоятелства?
На 17.01.2020г подадох Споразумение за прекратяване на договор в офис на А1 към безсрочният ми договор, сключван преди години с Близу. Няколко дена след това ми се обадиха от А1 telesales с предложение за по-изгодни условия. На 31.01.2020г по куриер получих нов договор. Подписах и върнах на куриера. След като на спокойствие се запознах с него се оказа, че броят на програмите е много по-малък от уговорените, допълнителна платена услуга също беше включена, въпреки че изрично заявих, че не желая такава. Веднага се обадих на оператор и съгласно неговите указания, на имейл telesales@a1.bg изпратих прикачен попълнен Формуляр за упражняване правото на отказ от договор. Изпратих го в деня на получаване на договора – 31.01.2020г. На 03.02.2020г получих обаждане от техник на А1, за инсталация на услугите по новия договор, обясних, че съм го прекратила в деня на подписването му и инсталация въобще не се състоя. На 10.02.2020г изпратих имейл с въпроси кога ще прекратят договора ми. Получих обаждане от оператор и обясних, че новият договор не отговаря на предварително уговореното. Оказа се, че са разпечатали погрешна бланка и ще ми бъде изпратен нов верен договор. На 12.02.2020г. с куриер дойде абсолютно същият договор, като предходния. Върнах го без подпис. Обадих се на оператор, казаха, че ще направят проверка и ще ми звъннат в рамките на деня. Оттогава никой от А1 не ми е звънял. На 14.02.2020г изпратих имейл относно сгрешените договори и липсата на обратна връзка и че поради това считам, че договорът ми се прекратява с първоначално подаденото споразумение с дата 17.01.2020г, тъй като вторият договор така и не се е състоял – прекратен е от моя страна на датата на подписването му и не е извършвана инсталация съгласно условията в него. Дори и законоустановеният срок за прекратяване на договор сключен от дистанция, вече беше изтекъл и трябваше да са го прекратили, тъй като отказа по него го изпратих още на 31.01.2020г. На 17.02.2020г, точно месец след предизвестието, посетих отново офис на А1, за да върна оборудването което дължа по договора ми с Близу, месечната ми такса за Януари вече я бях заплатила. Служителите отказаха да приемат оборудването, тъй като договора ми с Близу бил прекратен, но имам нов двугодишен договор, който е напълно действащ, въпреки отказа ми от него, не извършената инсталация и изтеклия законоустановен срок за прекратяване. Уведомиха ме и че ми е начислена и месечна такса по него. Обещаха да извършат проверка, защо не се прекратява договора. След няколко дни, тъй като нямаше резултат, отново посетих офиса на А1, отново ми беше отказано да приемат оборудването, тъй като не ми е начислено като задължение и нямали право да го вземат, отново договорът не беше прекратен и отново ми обещаха проверка по случая. Нищо не се случи. Междувременно, с изтичане на предизвестието ми, бях сключила договор с друг доставчик на интернет и телевизия и от А1 не получавам никакви услуги. След още няколко обаждания към оператор и настояване от моя страна най-накрая да прекратят договора ми, който така и не бе осъществен, на 25.02.2020г получих имейл с текст: „ Възстановени услуги по предходният Ви абонамент към Близу“. А1 решиха едностранно да възстановят договор, за който аз изрично и писмено заявих, че желая да бъде прекратен преди повече от месец! Договор, по който А1 отдавна не предоставят нищо, дори и кабелите са прекъснати. Отново посетих офис на А1, за да върна оборудването/карта и приемник/, но се оказа, че въпреки имейла, който получих, договорът ми изобщо не е прекратяван, оборудването пак не мога да го върна, по казуса ми отново ще се извършва проверка. Пак да проверя... Започна месец март, уведомиха ме и за нова месечна такса, по неосъществения, но непрекратен договор от 31.01.2020. На 12.03.2020г получих СМС с текст: „ след извършена проверка на издадените фактури за фиксирани услуги по отказания договор, е сторнирана сумата от 22.90лв. Моля проверете за неплатени фактури по стария договор“. Явно на тази дата А1 прекратиха с голямо закъснение и неспазване на законоустановения 14 дневен срок неосъществения и отказан договор от 31.01.2020г и до 12.03.2020г е бил действащ поради „ административна грешка“, както ми бе обяснено от техен служител забавянето. Обадих се отново на оператор, тъй като въпреки сторнираната сума, се оказва че за месеците февруари и март дължа месечни такси по изначалния ми договор с Близу, за който подадох изрично заявление за отказ от безсрочен договор още на 31.01.2020 и който докато траеше прекратяването на новия договор, трябваше да е категорично прекратен, обясняваше ми се, че не е действащ, а се оказва че едновременно съм била с два договора за едни и същи услуги, по един и същи прекъснат кабел, на един и същи адрес...Абсурдна ситуация, но според оператор на А1 сега отново трябва да подам ново едномесечно предизвестие за прекратяване на договора ми с Близу, същото като това, което вече подадох на 31.01.2020 в техен офис, но А1 са решили едностранно да анулират, защото такива били „правилата“. Такова правило не е описано нито в общите условия на Близу, нито в текущите общи условия на А1 и аз не съм уведомявана по никакъв начин в рамките на целия период, че предизвестието ми е анулирано от тяхна страна и е трябвало да подам ново предизвестие за прекратяване на договора с Близу. През времето на непрекратяване на новия договор, а именно периода 31.01.2020 до 12.03.2020 съм била възпрепятствана от А1 да подам повторно ново споразумение за прекратяване на изначалния ми договор, тъй като той беше недействащ. Възстановиха го със задна дата, въпреки изричното ми писмено несъгласие и съответно със задна дата ми начислиха и месечни такси по него, без да получавам каквато и да е услуга по него. Сега след разговор с оператор на 16.03.2020г служител на А1 ме уведоми, че е нужно да подам ново споразумение за прекратяване и ще започне да тече нов едномесечен срок, за който отново ще ми се начисли и месечна такса. На 18.03.2020г. подадох жалба до А1, до Комисия за регулиране на съобщенията и до Комисия за защита на потребителите, до момента нямам никакъв отговор.
Здравейте. Днес ми връчиха заповед за изпълнение на парично задължение към мобилния оператор А1. В заповедта пише, че А1 подават заявление за издаване на заповед на 19.02.20 г. Самата заповед е издадена на 24.02.20г. В нея е вписано, че задължението ми към А1 е от 31.01.17г. Имам право да подам възражение. Искам да попитам при периодични плащания, каквито са плащанията към мобилен оператор важи ли три годишната давност и в моя случай отпаднали ли са задълженията по давност. Мога ли да подам възражение на основание отпадане на задълженията по давност? 
Здравейте, Искам да попитам след разводна родителите ми, апартамента ще се ползва от майка ми като ще плаща наем на баща ми за неговата част, майка ми може ли да дари нейната част на дъщеря си? Понеже баща ми плаши , че ще заведе дело в което да докаже , че апартамента е негови да го вземе, означава ли, че делото ще е към дъщеря му?
Здравейте! При  изготвяне на  пълномощно , касаещо  наследено МПС, необходимо ли е към пълномощното да се подписват декл. по чл. 264, ал.2 и  по чл. 25, ал. 8, ако пълномощника живее в чужбина?
Навес на тераса
04.02.2020г. 05:45
Чрез фирма направих навес от поликарбонатни плоскости на нашата тераса за да я прдпазва при валежи от дъжд и сняг.. Въпросът ми е този навес част от апартамента ли е и наша собственост ли е? Благодаря.
Неспазен КТД
03.02.2020г. 08:23
Здравейте. От 01.01.2020г. в моето предприятие влезе в сила нов КТД с договорено увеличение на основната заплата от 4.5% за всички работници и служители. Днес получих допълнителното ми споразумение, но в него увеличението възлиза на 1%.Отказах да го подпиша тъй като не отговаря на договореното в КТД. Прекият ми ръководител заяви, че моето увеличение е такова защото основната ми заплата е по-висока от на другите ми колеги.За останалите колеги увеличението е 4.5% както е по КТД. Има ли право работодателя да не ми увеличи заплатата с договореното по КТД на това основание, че основната ми заплата е по-висока от на останалите колеги на същата длъжност? Трябва ли да подпиша допълнителното споразумение или да си търся правата по някакъв начин? Моля за съвет.
Здравейте, моят казус е следният - с бащата на детето ми трябва да направим пълномощно, че мога да го представлявам за издаване на лична карта и/или чевен паспорт, както и че детето може да пътува само с мен в чужбина. Проблемът е , че денят, когато ще трябва да го направим съвпада с датата на делото за развод по взаймно съгласие, т.е аз все още няма да имам нова лична карта със предбрачното име. Притеснява ме, че на пълномощните/декларациите ще са данните от старата лична карта и няма да са валидни. Не мога да изчакам новите и тогава да ги направим, т.к бащата заминава в чужбина и по всяка вероятност няма да се връща. Въпросът ми е дали въпросните документи ще бъдат валидни, когато си сменя личната карта и ако не - има ли начин да се издаде документ за идентичност на имената и данните от старата и новата лична карта?