Неспазване на предписание, дадено от общински орган

trimona_eg@abv.bg
28.05.2020г. 05:27:48

Здравейте.

Проблемът ми е следния: имаме поликарбонатен навес над терасата.Съседите над нас имат подобен. Тъй, като техният етаж е паследен, терасата им е изместена навътре. когато вали дъжд водата пада от около 2,5 метра на нашия навес и вдига шум, който ни безпокои особено нощновреме. Също имат климак, външното тяло на който е закрепено на стената над нашия навес и. когато климатика работи кондензната вода капе на нашия поликарбонат и вдига също голям шум.

Обърнах се към районната община, която им даде следното пренписание: "Даваме Ви предписание в срок до 31.01.2020 г. да поставите отводняване на слънцезащитния навес над терасат на щилище с адм. адрес .......и да преведете външнотокомпресорно тяло на климатика съгласно изискваниятя." До сега нищо не е направено. Кокато запитах общинския служител защо не са взети мерки, той ми отговори "защото не са получили писмото". Запитах по телефона друг служител, който ми отговори че текста н е пълен. Трябва да бъдат посочени санкциите.

Моля,ако може кажете ми как да продължа. От шума не може да се живее. Благодаря Ви.  

 

Правни мнения, съвети и коментари

29.05.2020г. 12:24
Здравейте, препоръчвам отново да подадете заявление до съответната община, като приложите копие на предписанието и да изискате проверка на място за изпълнение на предписанието. По-добър вариант е заявлението да бъде съставено и подписано от адвокат. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

Коментар