Мисия на сайта Pravnisaveti.com

Pravnisaveti.com е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет или консултация по различни правни казуси. Идеята е отговорите на Вашите казуси да се дават от квалифицирани лица на доброволен принцип.

Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция. Регистрацията за адвокати е доброволна и не е ангажираща за тях, всичко е въпрос на добро желание и свободно време.

Казуси

Намери казус:

Изчисти филтър
 • Имах договор за доставка и монтаж на 2 автолифта от този тип за двуфамилна къща извън България с българска фирма.

  В договора влизаше и транспорт и монтаж. Фирмата нае подизпълнител за монтиране. Монтажниците дойдоха, монтираха уж, но тестваха само единия лифт  и си заминаха. Когато дойде комисията да приме лифтовете, на нетествания се скъса тръба с хидрaвлична течност, временно един местен майстор го закрепи, колкото да се вдигне колата на инспектора. Естествено лифтовете не бяха приети. Има и още някои неща, които трябва да се монтират от съображения на сигурност. Вече 5 месеца фирмата си прави оглушки. Какво може да сепредприеме срещу тази немарливост. Монтажът не е завършен и лифтовете не могат да се ползват. За съжаление всичко по договора съм платила, защото искаха преди монтажа последната вноска.

   

 • През м.08.2018г. започнах работа като държавен служител в .................                                        От 2003г. съм пенсионер по чл.69 от КСО.                                                                                              С приемането на Закона за държавния бюджет 2019г. беше приета нова т.8 към ал.2 на чл.7 от ЗДСл. На основание чл.108, ал.1, във връзка с чл.103, ал.1, т.4 от ЗДСл, предвид предизвестие от 02.01.2019г.  (цитирам от преамбюла на заповедта ), беше прекратено служебното ми правоотношение, считано от 02.02.2019г. След като КС излезе с решение за противоконституционността на този текст и на самия текст от глава шеста на ЗДСл, а именно:

  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

  Общи основания за прекратяване на служебното правоотношение

  Чл. 103. (1) Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания:                   .......................................................................

  4. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., обявена за противоконституционна с РКС № 3 от 2019 г. - ДВ, бр. 23 от 2019 г.) поради несъвместимост в случаите по чл. 7, ал. 2; когато несъвместимостта е по чл. 7, ал. 2, т. 1, органът по назначаването прекратява служебното правоотношение с един от двамата държавни служители по своя преценка; когато несъвместимостта е по чл. 7, ал. 2, т. 8, служебното правоотношение се прекратява с едномесечно предизвестие;

  В закона за КС пише:

  Чл. 14. (1) Конституционният съд се произнася с решения, определения и разпореждания.

  (3) Решенията на съда се обнародват в „Държавен вестник“ в 15-дневен срок от приемането им и влизат в сила 3 дни след обнародването им.

  (5) Актовете на съда са окончателни.

  (6) Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.

  КАКВО СЛЕДВА след ал.3 и 6 от този закон

  - ТРЯБВА ЛИ ДА ОЧАКВАМ И В КАКЪВ СРОК  заповедта ми за прекратяване  на сл. правоотношения да се обяви за нищожна сега;

  - органа по назначаването ли следва да ме потърси за извънсъдебно  решаване на казуса или аз трябва да предприема нещо;

  - в какъв срок ако органа по назначаването не предприеме действия за възстановяването ми на длъжността и изплащане на обезщетение за времето, през което съм бил освободен, трябва да потърся правата си в съда и то в кой съд?!

  Очаквам отговор на ел. адрес: pmk63@mail.bg      Благодаря Ви предварително!

 • Здравейте, преди 15 години имах връзка с жена, която е омъжена, без аз да знам и тази жена забременя от мен без мое съгласие и желание. Съпруга й научава и подава документи за развод, но аз все пак признавам детето. През тези 15 години съм помагал и давал пари, но САМО НА РЪКА, НЕ ПО БАНКОВ ПЪТ, в този случай може ли майката на детето да ме осъди, че не съм плащал издръжка и изобщо аз длъжен ли съм да плащам? След като детето навърши 18 години длъжен ли съм да плащам издръжка? По време на бременността й жената все още беше омъжена! Предварително благодаря за отговор!

  Поздрави, Ивайло от Пловдив 

 • Здравейте,
  Смятам да емигрирам и когато отида в чужбина, трябва да се регистрирам в социалните служби и да си открия банкова сметка в съответната държава, за да мога да работя. Проблемът е, че в личната ми карта е посочен НЕПЪЛЕН АДРЕС - липсват номерът на входа, на етажа и апартамента. Притеснява ме, че може да имам проблем с откриването на банкова сметка в чужбина заради несъответствие между адреса, който посоча в заявлението и адреса по лична карта. Възможно е и някоя държавна или банкова институция да реши да ми изпрати писмо в България и да не го получа, а може да е важно. Правих си справка за наличието на данъчни задължения в българската НАП - там фигурирам с непълен адрес, т.е. вероятно адресът ми е непълен и във всякакви български държавни институции. Затова искам да си сменя личната карта с нова, където да е посочен пълният ми адрес и да нямам проблеми с български или чуждестранни институции.
  В издадената ми през 2000 г. лична карта е записан пълният адрес и никога през живота си не съм живял на друго място. При подновяването 2010 г. (поради изтичане на срока на документа) вече липсват посочените части от адреса. Извадих си нова лична карта също през 2018 г. (предсрочно), понеже я бях загубил в магазина и ме притесняваше някой да не злоупотреби с данните ми, сключвайки сделки от мое име.
  При двете подновявания на личната карта не съм забелязал непълнотата в адреса и това не ми е създавало проблеми никъде - в банки, държавни институции и т.н.
  Ходих в паспортната служба на МВР да ги попитам защо се е появила непълнотата в адреса ми, но от там ме препратиха към общината. В общината казаха, че през 2006 г. се е появила промяната в адресната ми регистрация, но аз съм сигурен, че това не е станало по мое желание, защото няма важно събитие в живота ми през 2006 г., изискващо промяна на адресната регистрация. Мисля, че адресните регистрации до един момент се поддържаха в МВР, а след това - от общините и грешката е станала при прехвърлянето между институциите.
  Поисках общината да ми покрие разходите за издаване на нова лична карта с пълния адрес, но служителката категорично отхвърли претенцията ми, защото вината била моя - в заявленията за преиздаване (МВР ги разпечатвало попълнени) от 2010 г. и 2018 г. съм потвърдил верността на личните си данни, но аз не съм сигурен какви данни са били посочени тогава в заявленията, а и служителката в общината според мен не може да е сигурна какво е пишело в заявленията, разпечатани от МВР през 2010 г. или 2018 г. Възможно е и да съм потвърдил неволно непълния адрес, който е въвело някое длъжностно лице - но все пак не мога да знам и базите данни на институциите какво съдържат и как го извеждат при заявка за извличане, т.е. може да съдържат пълната информация за адреса, но да извеждат само част от нея.
  Въпросът ми е: За чия сметка следва да ми бъде издадена новата лична карта с пълния адрес, при положение че още през 2006 г. е било създадено несъответствие в адреса ми не по моя вина. Какво следва да направя, ако имам право на възстановяване на разходите?
  Благодаря за отделеното време.

  P.S. Впоследствие открих, че случаят ми не е изключение:
  http://www.posredniknews.com/site/component/content/article/7683-2010-05-19-08-10-00

 • Здравейте!

  Имам следният въпрос:

  Има ли право брокер, с който нямам никакъв подписан договор за сътрудничество с него, а само кореспонденция устна и писмена(вайбър и имейл) форма да има претенции за хонорар, за който сме договаряли устно за финализиране на сделка, като се има предвид, че той не я е финализирал, а директно със собственика сме си я довели докрай?

  Брокера твърди, че само с тази кореспонденция по вайбър, както и, че бил намерил 4 свидетеля, които можели да потвърдят, че сме работили с него може да ни осъди, и може да ни запорира закупения апартамент?

  Благодаря предварително!

 • Здравейте! 

  Имам въпрос относно прибрано бездомно куче от ОП Екоравновесие по пуснат сигнал. От централния им офис отговарят, че не са разследващи органи, но в същото време са готови да оставят кучето в приют по недоказан и вероятно фалшив сигнал (кучето прекара цяло лято в игри с децата от входа, около който живее). Като вариант ни предложиха някой да подпише "Декларация за надзор". Можете ли да ми обясните какво точно представлява тя и дали човекът, който я подпише няма да носи отговорност в бъдеще и за други недоказани сигнали?

  Благодаря предварително, 

  Станислава Манолова

 • 19.1.2019 г. 14:40:52

  Здравейте,

  ЧСИ продава апартамент, по което и.д. преди години самият взискател е вписал искова молба и решението е в негова полза(по това и.д. длъжникът е собственик на имота само за този взискател) 

  но преди да излезе решението по исковата молба друг ЧСИ продава ид.ч. от същият апартамент, върху който има вписана искова молба, но въпреки исковата молба е продал ид.ч.

  въпросът е... купувачът от ЧСИ, който продава целият имот, ще има ли проблеми от купувачът на ид.ч.

  този с ид.ч. може ли да води искови дела и да пречи на купувачът на целият имот

  може ли да иска спиране на въвода с определение на съда?

  има ли някакви правни възможности срещу купувача на целият имот и да пречи да си получи имота?

  Благодаря

 • Здравейте, имам следния проблем от 31.01.2015г. работих в Пациентска организация като координатор и бях на трудов договор. Дейноста извършвах на територията на гр.Пловдив, а пък седалището на организацията е в София. На 13.07.2017г. напуснах без предизвестие по чл.327,ал.1,т.2 от КТ., поради ненавременно изплащане на трудовите възнаграждения. Получих отговор в писмен вид след повече от 10 дневно забавяне, заедно с уведомителното писмо в което беше описано дължимите обещетения от тяхна страна както и сроковете в който трябва да ги получа, само че това не се случи. Преведени ми бяха и то извън срокове само дължимите ми по договор заплати, но не и обещетенията. Пуснах жалба до Инспекцията по труда, но оттам ми казаха че са им дали предписание, но нищо повече немогат да направят. Въпроса ми е, ако заведа дело, което явно е единствената ми възможност и спечеля има ли срокове в което те се задължават да ми изmлатят всичко дължимо, както и мога ли да водя делото от града на чиято територия съм извършвала работата както  и другия ми въпрос е дали може хонорара на адвоката ми също да бъде поет от тях?

 • Здравейте,

  Закупил съм имот от ЧСИ на публична продан. Върху същия има учредена ипотека и наложени възбрани преди публичната продан. От кантората на съдебния изпълнител отказват да заличат възбраните.

  Въпроса ми е дали мога да извършвам разпоредителни действия с този имот ( ипотекиране, продажба и др.), след като възбраните са наложени преди да стана негов собственик? Ако не мога, то по какъв начин мога да "изчистя" имота от тежести?

  Благодаря предварително!!!

  С поздрави,

  Илиян Йончев

 • Здравейте, 

  Въпросът ми е: ако е обявена дата за провеждане на ОС на СНЦ, изготвена е покана с дневен ред, но не е обявена в Агенцията по вписванията и ако събранието се проведе, взетите решения може ли да влязат в сила, може ли да бъдат приложени? Благодаря.