Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК към мобилен оператор

silvito_94@abv.bg
04.03.2020г. 12:58:45

Здравейте. Днес ми връчиха заповед за изпълнение на парично задължение към мобилния оператор А1. В заповедта пише, че А1 подават заявление за издаване на заповед на 19.02.20 г. Самата заповед е издадена на 24.02.20г. В нея е вписано, че задължението ми към А1 е от 31.01.17г. Имам право да подам възражение. Искам да попитам при периодични плащания, каквито са плащанията към мобилен оператор важи ли три годишната давност и в моя случай отпаднали ли са задълженията по давност. Мога ли да подам възражение на основание отпадане на задълженията по давност? 

Правни мнения, съвети и коментари

05.03.2020г. 06:14
Здравейте, имате право в едномесечен срок да подадете възражение срещу издадената заповед за изпълнение, дори без да се мотивирате. Относно периодични плащания като плащанията към А1 важи тригодишна давност, като можете да възразите за погасяване по давност на въпросните задължения. А1 имат право в едномесечен срок от връчването на възражението да подадат искова молба срещу Вас. За допълнителна информация можете да се свържете с мен. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

Коментар