Продажба само на апартамент, в чийто норатиален акт има записан и гараж?

dessy79@gmail.com
15.11.2021г. 12:00:01

Здравейте,

В един нотариален акт са записани и апартамента и гаража, възможно ли е да продам само апартамента? Трябва ли да извършвам някакви действия, да разделям гаража и апартамента на два отделни нотариални акта? След евентуална продажба на апартамента и щом на мое име остава само гаража, ще плащам данъци само за гаража нали така? какви документи трябва да занеса в общината, за да знаят, че на мое име остава само гаража?

Правни мнения, съвети и коментари

24.11.2021г. 08:50
Здравейте, възможно е да продадете само гаража, няма проблем, без да са необходими два отделни нотариални акта за апартамента и за гаража. След продажбата ще плащете данъци само за гаража, като не е необходимо да подавате декларация в данъчната служба.

Коментар