Застъпване на маичинство

agileramila@mail.bg
20.01.2022г. 05:00:12

Моя позната има дете което март ще навърши 1 годинка и в момента е бременна с второ.Трябва ли да прекъсне маичинството когато детето навърши една годинка и да не пуска за отглеждане на дете до 2 год.

А да взима болнични за бременнос и раждане и да ползва платен годишен отпуск който има.

Благодаря  за отделеното време.

Правни мнения, съвети и коментари

28.01.2022г. 09:12
За придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст е необходимо да са изпълнени следните условия: към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство; да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател; да им е разрешен съответният вид отпуск. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

Коментар