Криминално деяние

11.11.2008г. 03:16:31
Въпросът ми е следния:Какво наказание очаква човек на който в дворното място са намерени 10 кубика не маркирани дърва на метровици?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар