Договор за наем

08.11.2008г. 06:48:33
Преди две години се нанесох в апартамент под наем и сключих договор със собственика, според който имам право да живея там през следващите 3 години. Преди две седмици хазяинът ми ме уведоми, че всъщност апартаментът, който съм наел, е собственост на сина му, който го е наследил от дядо си. Оказва се, че синът му е навършил 18 години и е решил да продаде апартамента и те ми дават срок от 1 месец да се изнеса. Когато казах на хазяина си, че според договора ни имам право да остана в апартамента още една година, той ми съобщи, че договорът не е валиден, тъй като към момента на сключването му момчето е било на 16 години и за да бъде валиден договорът е било необходимо синът му също да го подпише. Аз не искам да се изнасям, защото намирането на квартира в момента ще ми коства много време и средства. От друга страна наемите в момента са доста по-високи от този, който плащам според договора. Моля посъветвайте ме какво да направя!

Правни мнения, съвети и коментари

17.09.2018г. 11:17
Съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа договора относно начините на прекратяване на същия и срокът на предизвестието за прекратяване. Действително, ако апартаментът е собственост на сина, същият е следвало да подпише договора за наем, след като е навършил 16 г.

Коментар