Отзоваване на адвокат

26.11.2008г. 01:28:33
Имам сключен договор с адвокат за правна защита и съдействие . Срокът на договора е до приключване на делото което водя. Договорът не е заверен нотариално. Мога ли да отзова адвоката, преди изтичане на договора?

Правни мнения, съвети и коментари

14.09.2018г. 02:05
Можете да се откажете от услугите на адвоката преди изтичане на договора за правна защита и съдействие.

Коментар