Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит.

Списък с Адвокати:

Младост бл.16 ап.4

Център, ул. Поп Богомил №10, вътрешна къща, ет.2

ул. „Златовръх“ 63

ул."Цар Освободител" № 22, ет.1

ул. "Райко Даскалов"№53 Офис 12

гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко №67, вх. А, ет. 2, ап. 3

 ул. "Житен пазар" 9

ул. "Позитано" № 14, ет. 2