Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит.

Списък с Адвокати:

ул."Цар Освободител" № 22, ет.1

ул. "Райко Даскалов"№53 Офис 12

гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко №67, вх. А, ет. 2, ап. 3

 ул. "Житен пазар" 9

ул. "Позитано" № 14, ет. 2

Бул.6-ти Септември 163

жк. Красна поляна, бл. 31-б

ул."Търговска" №22, ет.4

бул."Дж.Неру"28 , Силвър център