Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни притезания. Частният съдебен изпълнител издава справка, която важи за цялата страна. Една справка важи за едно лице – юридическо или физическо.

Списък с Частни съдебни изпълнители:

ул. Пейо Яворов №6, ет. 2, ап. 1

, Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ул. Георги Сава Раковски №13, ет.1

, Русе, общ. Русе, обл. Русе

бул. България №5, ет.2

, Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч

ул. Стефан Веркович № 10, ет.1, офис 1 и офис 2

, Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

пл. Македония №1 (сграда на КНСБ), ет. 17

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Васил Левски No3, ет.2

, Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново

ул. Д-р Иван Пенаков №9, ет.2, офис 5

, Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич

ул. "Ангел Кънчев" №8, ет. 0

, Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен

ул. Христо Белчев №7, ет. 1 /надпартерен/

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Цар Симеон No1, ет.2, стая No5 и стая No10; п.к.85

, Видин, общ. Видин, обл. Видин