Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни притезания. Частният съдебен изпълнител издава справка, която важи за цялата страна. Една справка важи за едно лице – юридическо или физическо.

Списък с Частни съдебни изпълнители:

ул.Кирил и Методий №12А, ет.1, офис 9 и 10

, Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

ул. Йоаким Груев №37, ет. 1

, Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

бул. Витоша №19, вход от ул. Иван Денкоглу

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Алцеко №14, ет. 5, офис №13

, Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

ул. Д-р Христо Татарчев № 15, ет. 3, ап. 2

, Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

ул. Г.С.Раковски No191, вх.Б, ет.1, ап.No11

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Дякон Игнатий No21, ет.1, ап.2

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Цар Освободител No54, ет.1

, Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил

ул. Лукашов No10, офис No403

, Враца, общ. Враца, обл. Враца

ул. Три уши No8, ет.2

, София, общ. Столична, обл. София (столица)