Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни притезания. Частният съдебен изпълнител издава справка, която важи за цялата страна. Една справка важи за едно лице – юридическо или физическо.

Списък с Частни съдебни изпълнители:

ул. Тодор Александров No41, ет.3, офис 15, 16 и 17

, Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград

ул. Стойчо Часовникаров No1, ет2

, Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово

бул.„Евлоги и Христо Георгиеви" №97, eт.5

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Марица №1, ет. 1

, Разград, общ. Разград, обл. Разград

ул.Петко Машев №9, партер

, Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ул. Цариградска №24, ет.2, офис 1

, Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

ул. Отец Паисий No5, ет.1, ап. 2

, Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра

ул. Иван Вазов №9, ет. 2

, Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ул. Странджа No4, ет. 2, ап. 2

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Три уши №6, ет.4, офис №9

, София, общ. Столична, обл. София (столица)