Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни притезания. Частният съдебен изпълнител издава справка, която важи за цялата страна. Една справка важи за едно лице – юридическо или физическо.

Списък с Частни съдебни изпълнители:

ул. Цар Самуил № 10 A, ет.2, офис 8

, Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ул. Стефан Стамболов 1, ет.3 /втори надпартерен/, офис 1

, Ботевград, общ. Ботевград, обл. София

ул. Отец Паисий №12, бл. 3, вх. Б, етаж партер

, Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали

ул. "Хаджи Димитър" №16, ет.1 Обект 1

, Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1

, Разград, общ. Разград, обл. Разград

ул. Одрин №101, ет.1

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Съединение 119А, ет.1

, Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен

ул. Ангел Кънчев No19, ет.3, ап.1

, Варна, общ. Варна, обл. Варна

ул. Славянска No71, ет.3

, Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

ул. Иван Вазов № 8, ет.4

, Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик