Нотариусите участват в така наречените нотариални производства - това са тези производства, по реда на които се извършват правни сделки с нотариални актове, учредяване, прехвърляне, промяна, прекратяване на вещни права върху вещи

Списък с Нотариуси:

ул. Любен Каравелов 68, партер

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. "Раковска" № 20, вх. Б, ет. 1, обект № 26 в сграда № 1

, Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен

ул. Отец Паисий № 17, ет. 1, офис 1

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Ресен 15, ет. 2

, Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен

ул. Климент Охридски № 23, етаж 1

, Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца

ул. Найчо Цанов 2 А, ап. 1

, Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

ул. Иван Вазов 9, ап. 1Б, партер

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Ген. Скобелев 54, ет. 1

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Георги Измирлиев 2, ет. 1

, Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

ул. Стефан Караджа 3, ет.2, офис 2

, Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч