Нотариусите участват в така наречените нотариални производства - това са тези производства, по реда на които се извършват правни сделки с нотариални актове, учредяване, прехвърляне, промяна, прекратяване на вещни права върху вещи

Списък с Нотариуси:

ж.к."Младост1",бул. „Александър Малинов", № 16, ет.3, офис 1

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Цариградска 24, ет. 1, офис 1

, Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас

ул. Трапезица 4, вх. 4, ет. 3, ап. 38

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. Митьо Станев 2, партер

, Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора

бул. Евлоги Георгиев 32, ет. 1 /над партер/

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

бул. Васил Левски 58А, ет. 1, ап. 1

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

бул. Патриарх Евтимий 54, партер

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

бул. Цар Симеон Велики 100, вх. В, ет. 1, ап. 1

, Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

ул. Соколов камък 1, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 1

, Своге, общ. Своге, обл. София

ул. Милин Камък 21, ет. 1

, София, общ. Столична, обл. София (столица)