Нотариусите участват в така наречените нотариални производства - това са тези производства, по реда на които се извършват правни сделки с нотариални актове, учредяване, прехвърляне, промяна, прекратяване на вещни права върху вещи

Списък с Нотариуси:

ул. Мусала 2, ет. 1, ап. 5

, Варна, общ. Варна, обл. Варна

кв. Повеляново, ул. Боровец бл. 7, ет. 1, ап. 3

, Девня, общ. Девня, обл. Варна

бул. Патриарх Евтимий 5, партер

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

бул. Македония 6, ет. 1, ап. 8

, София, общ. Столична, обл. София (столица)

ул. "България" № 18, в сградата на Народно читалище "Просвета 1914"

, Малко Търново, общ. Малко Търново, обл. Бургас

ул. Стефан Караджа 4, ет.2

, Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана

бул. България 3а, хотел „Кипарис”, офис № 108 и 109

, Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

ул. Драгоман №33, ет.2

, Варна, общ. Варна, обл. Варна

бул. България 18, партер, стая 108, (сграда на БТК АД)

, Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян

ул. Стефан Стамболов 38, ЖБ "Рила 2" партер

, Дряново, общ. Дряново, обл. Габрово