Мисия на сайта Pravnisaveti.com

Pravnisaveti.com е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет или консултация по различни правни казуси. Идеята е отговорите на Вашите казуси да се дават от квалифицирани лица на доброволен принцип.

Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция. Регистрацията за адвокати е доброволна и не е ангажираща за тях, всичко е въпрос на добро желание и свободно време.

Казуси

Намери казус:

Изчисти филтър
  • Здравейте, искам да попитам: Мъжът, с когото живея е пенсионер и работи допълнително. Има вила за която води дела със строителния предприемч. Тази фирма му наложи запор на заплатата до приклучване на делото. Трето лице, с което пак се съдим му направи запор на пенсията и още един втори запор на заплатата. Той има заем, който не може да плаща защото и двамата съдия изпълнители са наложили запор на сметката му в тази банка и във пощата. Въпроса ми е може ли да се налага запор на всички негови приходи без да му се оставят някакви минимални средства за живот. Предварително Ви благодаря.

  • Притежавам мазе, като част от 1-етажна къща, което минава през цялата и площ и е само мое. След като му правих ремонт, смених и част от тръбите, които минават през него, защото бяха корозирали, но сложих и спирателен кран на една от тях, защото нямам представа коя тръба от къде идва. Оказа се, че съм спрял водата на няколко къщи. Искам да оставя само моите тръби да минават през моето мазе. Тъй като никой от другите къщи няма проект за водопроводната си мрежа, мога ли да откажа техните тръби да минават през моя имот?

  • Здравейте, искам да Ви попитам за следното: Работих в частна фирма за 2 месеца в сферата на консултантските услуги, без трувод договор. Точно един ден преди шефа ми да реши, че ще ме осбоводи от работа, подписах договор и декларация за конфиденциалност, от които не получих копие. На следващия ден шефа ми ме обвинява за некорекнто отношение спрямо работата във офиса и подписваме споразумение по взаймно съгласие за освобождаване от работа. В разговора той ми казва, че нямам право 1 година да работя в същата сфера на консултантски услуги съгласно подписаната декларация за конфиденциалност. Официално имам само 1 работен ден вписан в трудовата ми книжка. Моля отговорете ми имам ли право на работа в същата сфера или не?

  • Страдам от биполярно афективно разтройство! Това заболяване спада ли към наредба №5 и мога ли при уволнение да се защитя с чл.333 ал.1 от КТ?

  • Тъй като ме съкратиха по чл.328,ал.1,т.3 , питането ми е следното. Имам ли право на обещетение, в размере на една брутна заплата?Все още не съм започнала работа. Мога ли да се позова на чл.222, имам ли това право? Как се процедира? А ако има отказ от страна на работодателя,то тогава какво трябва да направя? Благодаря Ви !

  • Имам задържане под стража 3г. приспаднато ли ми е отлежаното или трябва да си долежавам, в момента съм прекъсване с остатък 1г. и 3м. Това е постановлението на Окръжна прокуратура: ПОСТАНОВИХ: Изменям постановлението на Районна прокуратура-Перник от 17.10.2008г., с което Районна прокуратура-Перник по реда на чл.417 от НПК е приспаднала предварителното задържане на Р.Г. по сл.дело №579/1996г. по описа на ТО ССлС, преписка № 137/1993г. по описа на Софийска районна прокуратура , като зачитам прадварително задържане само до реалния размер на наложеното наказание с определение по ч.н.д № 1210/2008г. на районен съд-гр. Перник , а именно 1/една/година ,,лишаване от свобода’’. Преписи от настоящото постановление да се изпратят на: 1. Началника на Затвора-гр. Бобов дол, за сведение и изпълнение. 2. Р.Г., за сведение. 3.Районна прокуратура-Перник, ведно с изпълнителната преписка №П-106/2008г., за сведение.

  • Имам няколко въпроса! 1.Съкратен съм по чл.328 ал1 т2 на основание съкращаване на щата и направен подбор без предизвестие,какви обещитения ми се полагат. 2.относно чл 142.ал2 от кт е ваведено сумирано работно време което по закон не може да е повече от 4 месеца, но след изтичане а 4-те месеца то се подновява наново и така 5 години, това законо ли е? 3.Имам заповед за сакращаване от 23.01 считано от 24.01 врачена на 26.01 и ми е предеявен иск за обеснения за неявяване на работа на 24 01 (събота),получих и известие за някакво заведено дело срещо част от колективът на фирмата в това число и аз за вазпрепятстване изпалнението на планграфика като са организирали стачка като членове на синдикална организация незаконо (чиито секретар съм и аз)понеже не са увидомили за това по закония ред работодателят. Въпросат ми е каква отговорност може да търси от мен работодателат? И може ли да спре обещетението за да компенсира "пропуснатите си ползи": Редактирай/Изтрий съобщение

  • Сезирах инспекцията по труда за груби нарушения във фирмата .От там започнаха проверка след истичане на срока за проверка се обадих да питам кога ще получа отговор, но от инспекцията ми отговориха , че шефът ми не се е явил на отправената към него призовка и не е представил никаква документация. Как да процедирам по нататък и до кого трябва да чакам отговор от инспекцията няма ли някакви срокове?

  • Здравейте! Моля да ми отговорите може ли да се злоупотреби с копие на нотариален акт за собственост?

  • От близо 2 години живея в апартамент под наем. Наемодателят ми притежава и друг апартамент в сградата, в който живее. За изминалите 2 години ми бяха представяни ежемесечно от наемодателя сметки от Топлофикация, които аз заплащах. Плащането на тези сметки е отразено в някои от квитанциите, които са ми издавани, но не във всички, тъй като обикновено нямам достатъчно търпение да изчакам описването им. В апартамента, който ползвам няма инсталирани топлоизмервателни уреди и считах, че сметките са изготвяни на база "максимална мощност". Наскоро, поради възникнало у мен съмнение, се свързах с топлинния счетоводител, обслужващ сградата. Според ТЕХЕМ абонатният номер, за който заплащам, има монтирани 8 топлоизмервателни уреда (точно толкова колкото са в апартамента на наемодателя). Също според топлинния счетоводител няма друг топлофициран апартамент в сградата или с накратко - радиаторите, които отопляват апартамента, който обитавам, не са регистрирани в Топлофикация и ТЕХЕМ, а аз съм заплащал сумите, дължими от наемодателя ми за обитаваното от него жилище. Тъй като наемодателят ми е възрастна дама, притежаваща изумителна наглост, се оказва невъзможно да постигнем каквото и да било споразумение за (частично) възстановяване на сумите, които съм заплатил. Изключително благодарен ще Ви бъда, ако ме посъветвате каква би следвало да бъде първата ми стъпка в посока на възстановяване на заплатените от мен суми.