Мисия на сайта Pravnisaveti.com

Pravnisaveti.com е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет или консултация по различни правни казуси. Идеята е отговорите на Вашите казуси да се дават от квалифицирани лица на доброволен принцип.

Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция. Регистрацията за адвокати е доброволна и не е ангажираща за тях, всичко е въпрос на добро желание и свободно време.

Казуси

Намери казус:

Изчисти филтър
  • Какво трябва да направи едно лице за да встъпи в правото си на наследник? Къде трябва да осъществи тези действия? Трябва ли лицето да иска издаването на някакъв документ от общината по постоянния си адрес, различна от тази по наследството и какъв? : Фани Колева

  • Здравейте , блокът ни се състои от 3 входа , като вход 1 сложиха GSM антена без да се допитат до другите два входа. Въпросът ми е :имаме ли някакви права да махнем тази клетка с подписка или нещо такова? Благодаря.

  • Имам пълномощно от дъщеря ми, която е чуждестранно физическо лице, да отдавам под наем и да получавам наем за нейния апартамент. Апартаментът е отдаден под наем на фирма. Данъкът върху този доход от наем мое задължение ли е или на дъщеря ми и къде и по какъв начин ще бъде удържан и платен? Георги Узунов

  • Искам да направя курсове за квалификация .Имам магистърска степен по специалността , за която ще правя курсовете.Как да узаконя дейността си, кои закони или нормативни актове са ми необходими Татяна Иванова

  • Не съм осиновена от съпругата на баща ми. как е най-неоспоримо тя да ми остави своя собственост след смъртта си, за да не могат сестрите й да оспорват? Милена Спирова

  • Сдравейте! Преди година се разведох, имам син на 15 год. аз ползвам общото семейно жилище заедно с детето и изплащам наем на бившия си съпруг, за това че ползвам неговата част от жилището. Имам питане, ако напусна жилището и града и заживея в друг град, бившият ми мъж има ли права и какви са те. Предполагам, че той ще се опита да се върне в него и да го ползва, въпреки че си получава 60 лв.обещетение за ползване на жилището. И още едно питане, след като детето ни навърши пълнолетие, той има ли право да се нанесе отново в общия ни апартамент?

  • Законно ли е общините да събират годишни такси за търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия на функциониращи търговски обекти. Нали се промениха разпоредбите на чл.113 и 114 от ЗМДТ, влизащи в сила от 01.01.09 г.

  • Здравейте, искам да попитам: Мъжът, с когото живея е пенсионер и работи допълнително. Има вила за която води дела със строителния предприемч. Тази фирма му наложи запор на заплатата до приклучване на делото. Трето лице, с което пак се съдим му направи запор на пенсията и още един втори запор на заплатата. Той има заем, който не може да плаща защото и двамата съдия изпълнители са наложили запор на сметката му в тази банка и във пощата. Въпроса ми е може ли да се налага запор на всички негови приходи без да му се оставят някакви минимални средства за живот. Предварително Ви благодаря.

  • Притежавам мазе, като част от 1-етажна къща, което минава през цялата и площ и е само мое. След като му правих ремонт, смених и част от тръбите, които минават през него, защото бяха корозирали, но сложих и спирателен кран на една от тях, защото нямам представа коя тръба от къде идва. Оказа се, че съм спрял водата на няколко къщи. Искам да оставя само моите тръби да минават през моето мазе. Тъй като никой от другите къщи няма проект за водопроводната си мрежа, мога ли да откажа техните тръби да минават през моя имот?

  • Здравейте, искам да Ви попитам за следното: Работих в частна фирма за 2 месеца в сферата на консултантските услуги, без трувод договор. Точно един ден преди шефа ми да реши, че ще ме осбоводи от работа, подписах договор и декларация за конфиденциалност, от които не получих копие. На следващия ден шефа ми ме обвинява за некорекнто отношение спрямо работата във офиса и подписваме споразумение по взаймно съгласие за освобождаване от работа. В разговора той ми казва, че нямам право 1 година да работя в същата сфера на консултантски услуги съгласно подписаната декларация за конфиденциалност. Официално имам само 1 работен ден вписан в трудовата ми книжка. Моля отговорете ми имам ли право на работа в същата сфера или не?