Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Здравейте, Реших да напусна фирмата, в която работя като заемах длъжността на електротехник. По време на работата ми във фирмата, ми беше зачислен инструмент, за който беше съставен приемо-предавателен протокол. При напускането ми, предадох инструмента по протокола без липси, както и ползван от мен инструмент, който работодалеля ми, беше пропуснал да ми зачисли с протокол. По време на пет годишния ми стаж във фирмата, съм бил устно упълномощаван да правя покупки на материали и консумативи, както и на инструменти. Разплащал съм се с фирми, както и съм подписвал факрури като получил стоката от името на фирмата. Впоследствие, когато реших да напусна, моя работодател състави списък с всички инструменти, които съм купувал от името на фирмата, както и фактури, които съм подписвал в края на месеца, за инструменти взети на протокол, с уговорка с фирмата, за разплащане в края на месеца. Много от тях дори не съм взимал аз, въпрос на случайност е, че съм бил на място в края на месеца. Работодателя ми, желае да възтановя всеки инструмент от изготвения от него списък, в противен случай ме заплаши със съд. Той самия много добре знае, каква е съдбата на тези инструменти, а именно, че се намират във фирмата и се използват от останалия персонал. Може ли работодателят да търси отговорност от мен, за инструмент, който е закупен от мен, като служител на фирмата, но не ми е зачислен с приемо-предавателен протокол? Ако има законово основание да изисква да възстановя нещо, как бих могъл да се защитя и бих ли могъл да докажа, че нещата, които иска от мен са понастоящем притежавани от фирмата му?
Права на съпрузите
Здравейте, съкратиха ме от работа, след което банката жестоко вдигна лихвения процент на ип.кредит. Интересува ме каква е процедурата, ако след публичната продан на жилището банката не успее да удовлетвори вземането си от продажбата на имота, т.е. имота се продаде на по-ниска цена. предварително благодаря за отговора
Запор на заплата
09.03.2009г. 01:43
Моят проблем е следният: Със съпругата ми бяхме разделени без официален развод. След няколко години тя почина внезапно. Докато сме били разделени тя е станала поръчител за заем на своя приятелка. Тази приятелка сега работи в Гърция, не е плащала заема и няма лични имоти. Оказва се, че съпругата ми като поръчител трябва да изплаща заема, но тъй като е починала заема трябва да го изплащам аз. Чрез съдия-изпълнител ми наложиха запор на заплатата и сега ми удържат по около 70-80лв. на месец. Общо трябва да изплатя към 12000лв. Ако откажа да плащам ще ми направят запор на част от къщата, която е придобита по време на брак. Кажете ми имам ли някакви юридически права и какво трябва да направя за да не плащам
Детски надбавки
07.03.2009г. 07:31
Здравейте, не помня семейството ми да е получавало детски надбавки,а според това - /(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или ПРИВИЛЕГИИ, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ./ - мисля ,че са нарушени конституционните права и ПРИВИЛЕГИИ на детето ми.Мога ли да осъдя държавата за нарушените му права. Благодаря Ви.
Кредит
06.03.2009г. 11:20
Мъжът ми има кредит от банка 18000 лв. , ако кредита не е застрахован, а съпругът ми почине аз съм наследник по кредита. Ако немога да погасявам вноските, а нямам нито движимо нито недвижимо имущество очаква ли ме затвор? Моля ви отговорете ми!!!
Здравейте, въпросът ми е следния: Майка ми е женена за австрийски гражданин. Аз също сам в Австрия от 2 години, но като студентка. Вторият мъж на майка ми се опита да ме осинови миналата година, тъй като отговаряме на всички изисквания по австриийския закон. Но осиновяването ми беше отказано, защото според българсия закон, който е от 86г. не се допуска осиновяването на пълнолетни граждани, а аз сега навърших 30 год. До колкото знам този закон подлежи на преражглеждане, тъй като трябва да се съгласува с европейското законодателство. Въпросът ми е 1. Дали законът е вече преразгледан 2. Дали съществува правна линия (richtlinie)на европейския съюз, която касае този въпрос. Благодаря ви предварително!!!
Работя в БМФ-Варна, от фирмата ми казаха, че ако не членувам в някой профсъюз от този бранш, няма да получавам заплата. Това законно ли е?
Здравейте, след 20г. брак най-после се реших на развод, защото нещата просто не вървят. Притежаваме семеен апартамент придобит след брака и вила която е построена след брака върху място, което съпругът ми наследи от баща си. Въпросът ми е - какви права върху имотите имаме аз и синът ни който е на 21г.
Обезщетение
28.02.2009г. 11:08
Ако от имота ми се отнеме до 25 % за прокарване на улица по чл.16, ал.1на ЗУТ, трябва ли да бъда обезщетена и ако по кой член на ЗУТ. Каква е процедурата? Надявам се на отговор...