Мисия на сайта Pravnisaveti.com

Pravnisaveti.com е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет или консултация по различни правни казуси. Идеята е отговорите на Вашите казуси да се дават от квалифицирани лица на доброволен принцип.

Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция. Регистрацията за адвокати е доброволна и не е ангажираща за тях, всичко е въпрос на добро желание и свободно време.

Казуси

Намери казус:

Изчисти филтър
  • Здравейте. Надявам се , че ще получа отговор на интересуващия ме въпрос. Живея в жилищна кооперация на последен етаж. Една от таванските стаи се дава под наем от собствениците й, които живеят на по-долен етаж. В по голяма част от случаите наемателите не се съобразяват с никакви правила и норми за спазване на тишина след определен час. Въпросът ми е трябва ли собствениците на таванската стая да изискат съгласие от останалите живущи в кооперацията за отдаването й под наем. Как бих могла да си потърся правата, ако не желая на горния етаж над спалнята ни да се вдига шум по всяко време, и срещу кого да внеса жалба срещу наемателите или срещу собствениците на таванското помещение. Благодаря ви предварително.

  • Може ли при назначаване на срочен договор до завръщане на титуляра - чл.68 ал.1 т.3 - да се постави и друг срок "не по-късно от определена дата". След изтичане на датата този договор може ли да се продължи само с допълнитено споразумение. Тогава следва ли да се вземе от ТД НАП справка.?

  • Здравейте, искам да попитам в случай на съсъбственост на недвижим имот/апартамент/, който имот е закупен в момент, в който единия от съсобствениците е семеен, то след евентуален развод, съпругата/съпругът на съсобственика, може ли да предяви иск към идеалните части на бившия си съпруг/съпруга? Благодаря Ви предварително за отговора!

  • Добър ден! Накратко за проблема. Студентите сираци (полусираци) в Университет "Проф. д-р Асен златаров" Бургас доскоро имаха право да плащат само 50 % от семестриалната си такса. На 19.03.2009 година Академичен съвет променя правилника на университета и лишава само тази група студенти, от всички изброени в правилника, от правото им да плащат по-ниска такса, както и от други права. Това противозаконно ли е и може ли да се третира като дискриминация? Ето и кратко извлечение от ЗВО и правилника на университета: ЗВО Чл. 70. (2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Студентите, докторантите и специализантите - сираци, слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризираните, имат право на специални облекчения, регламентирани в правилниците на висшето училище. Чл. 95. (5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., в сила от учебната 1999/2000 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават: 1. лица, които са кръгли сираци; 2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; кръгли сираци; Правилник за учебната дейност в университета 15. Допълнителни облекчения за студенти и докторанти Чл.42.(1)Студентите, които са кръгли сираци; инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди или са били отгледани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, не заплащат семестриална такса. (2)Студентите. които са сираци, слепи, глухи, бременни, майки с деца до 6-годишна възраст, многодетни майки и диспансеризираните плащат семестриална такса в размер 50% от определената за специалността, ако месечният доход на член от семейството им е до една минимална работна заплата за страната. (3)С разрешение на ръководителя на обучаващото основно звено студентите по ал.1 и ал.2 имат право и на следните облекчения: 1.да ползват перманентни сесии; 2.да не посещават до 50% от предвидените по учебния план занятия; 3. да посещават занятия по някои дисциплини със задочните студенти. РЕШЕНИЯ на Академичния съвет от проведеното заседание на 19. 03. 2009 година (Протокол № 21) 14. Приема следната промяна в чл.42(2) от Правилника за учебната дейност: „Студентите, които са слепи, глухи, бременни, майки с деца до 6-годишна възраст, многодетни майки и диспансеризирани плащат семестриална такса в размер на 50% от определената за специалността, ако месечният доход на член от семейството им е от една минимална работна заплата за страната”.От стария текст да отпаднe думата „сираци”.

  • Може ли продавач, който има запори към банки да продаде движим имот

  • Възможно ли е нотариус да завери сделка, при която страна е пълномощник на собственик при продажба на лек автомобил. И може ли продавача да продава, ако той има данъчни и др. задължения или запори към банки

  • Накратко случаят е следния. Майка ми и нейния брат са собственици на апартамент в София. След смърта на брат и /януари 2009/ той оставя завещание като завещава неговия дял на столична голяма община. Какви са шансовете на майка ми да остане едноличен собственик на жилището, което за нея е единствено? Тези дни тя установява, че не е плащан данък /преживе брат и е поискал да плаща той данъка/.... Как да процедира при така стеклите се обстоятелства?

  • здравейте! имам следния въпрос: ЕТ съм от 10 години, работя в сферата на търговията,но искам да се трансформирам в ООД или ЕООД, бих искала да зная как най-безболезнено може да стане това? Мога ли да вкарам съдружник и какво следва от това? Трябва ли да се пререгистрирам навсякъде , община, търговски отдел, КАТ, банки и други и има ли облекчена процедура? Както и сумата на правната услуга! Благодаря Ви

  • Имам следния проблем и се надявам да получа отговор по-скоро, защото съм притиснат до стената.Работя като шофьор. Всички камиони на собственика са в окаяно състояние. На моя не бяха наред спирачките и въпреки моите постоянни напомняния, шефът не предприе никакви мерки. И така се стигна до лека катастрофа - спиране в канафка и съответен акт за мен. Това стана преди около 2 месеца. От тогава ми е платена само една малка част от заработените от мен пари. Многократно ми бе отказвано под предтекст, че "в момента нямам пари". При последната ми молба да си получа парите ми бе отговорено, че не само няма да ги получа, но и ще бъда съден за 20000 лв за щети, причинени от катастрофата. Проверих в няколко магазина и се уверих, че щетите са за не повече от 5000 лв. Освен това ме обвиняват и за кражба, кмоято не съм извършил. Искрено ви моля за съвет какво да правя.

  • Какви документи се изискват при продаването на кола, която е собственост на починал човек, които има двама наследника