Мисия на сайта Pravnisaveti.com

Pravnisaveti.com е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет или консултация по различни правни казуси. Идеята е отговорите на Вашите казуси да се дават от квалифицирани лица на доброволен принцип.

Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция. Регистрацията за адвокати е доброволна и не е ангажираща за тях, всичко е въпрос на добро желание и свободно време.

Казуси

Намери казус:

Изчисти филтър
  • Разведен съм от 6 години. Имам Къща груб строеж построена на общинска земя. Притежавам 1/2 част от нея. Мога ли да прехвърля моят дял на синът ми който навършва 18 години в края на март 2009г. ? В момента водя дело за делба на имота.

  • Здравейте! Преди два месеца фирмата ни завърши ремонта на ,,добър познат" и тъй като му имахме доверие не сключихме договор. След като се договорихме с цените, започна работата и приключи. След месец с много уговорки платиха 2/3 от сумата и казаха, че ще ни забавят с остатъка който се разбра вече, че няма да платят. Има ли законен начин да си изискаме сумата или трябва да се примирим , че живеем в ,,България". Искам да подчертая , че ремонта е изпълнен абсолютно професионално и има ли смисъл да изискам строителен надзор . Изобщо има ли смисъл да правя каквото и да било... Предварително благодаря!

  • Бих искала да запитам при регистрацията на ООД, дали е възможно, ако името на фирмата е запазено с въвеждането на данните на един управител, а по-късно при подаването на документите за регистрация съдружниците да решат да назначат друг управител който не е съружник и каква точно е процедурата? Благодря предварително!

  • Става въпрос за къщата на дядо ми,той е все още жив на 91 години е,баба ми е починала преди 15 години.Той живее заедно с майка ми,която му е снаха и брат ми.Баща ми почина преди 2 години.В момента майка ми се грижи за дядо ми.Дядо ми има и дъщеря която повече от 40 години не живее в къщата. Въпросната къща няма нотариален акт,има само договор за покупко-продажба на земята, върху която е построена и скица на постройката. Интересува ме как се разпределя къщата след евентуална смърт на дядо ми? Има ли възможност дядо ми да препише на майка ми своята идеална част от къщата срещу условието да го гледа докато е жив?Трябва ли в такъв случай съгласието и присъствието на леля ми.

  • Едно ООД с висящи дела, продава дяловете си заобикаляйки закона, на прокурор ли да ги пратя или на съд?

  • Преди 2 години закупих имот чрез покупко-продажба , с цел да използвам правото си да ми се изплатят лихвоточките от държавата. Сделката е изповядана при нотариус, разполагам с нотариален акт. С човека, от когото закупих имота нямаме родствена връзка. След време същият този човек, от когото купих имота ме обвини, че съм го измамил и не бил съгласен с цената, на която ми е продал имота си. Искаше да развали сделката. Намеси и Прокуратурата, от където ми повдигнаха наказателно дело от общ характер. Районния съд в гр.Павликени отсъди в полза на продавача, признавайки ме за виновен при положение, че имам законен нотариален акт, от койтио е видно, че сделката е законна и аз съм новия владетел на имота. Междувремменно ми бяха изплатени и полагащите ми се лихвочисла от Държавата. При обжалване на решението пред Окръжен съд, отново потвърдиха решението на Районния съд без право на обжалване. Въпроса ми е следният: Мога ли да предприема по-нататъшни действия за предизвикване преразглеждане на делото пред друга инстанция или връщането му за преразглеждане? Има констатирани нарушения в самия ход на делото и решението е подписано с особено мнение. Мога ли да търся помощ от по-висша съдебна инстанция или пред съда в Страсбург? Не е ли това парадокс - при законна сделка и нотариален акт, да те признаят за виновен. Не следва ли от тук насетне, че всеки, който е продал имота си на друг човек в България, може да иска да развали сделката и да съди купувачите след време?

  • Здравейте!Искам да открия склад на едро, като търг.представител на регистирана фирма.Какви документи по закон ще е необходимо да имам. : Татяна Султанова

  • Здравейте!!!Съсобственик съм с Съюза на учените на която Общината е отстъпила правото на ползване на сграда и част от двора в които съм съсобственик.Част от сградата и двора се отдава под наем от СУ.Без да бъда уведомен и по разпореждане на председателя на СУ оградата беше преместена с 8 м.Законно ли е това??? : Стоян Найденов

  • Живея с приятеля си от шест месеца на семейни начела. Преди това той е имал връзка с друга жена, от която има дете. Нямат сключен брак, но приятелят ми е признал детето. Майката е съгласна аз да осиновя детето. Искам да попитам ще имам ли пълни родителски права над детето, както биологичния му баща? : Ели Николова

  • Директора на предприятието в което работя ме дискриминира и подлага на психически тормоз защото съм инвалид 2 гр.Какво мога да предприема Лилия Богданова