Нот. заверени договори между съпрузи не били юридически издържани

09.04.2009г. 10:09:05
Много моля за съдействие от ваша страна относно следния случай: Майка ми и баща ми закупуват земя и започват да строят малко семейно хотелче върху нея. По време на строежа, понеже баща ми притежава ЕТ, което не е работило, решава да се регистрира по ДДС и да ползва ДК. При ревизия обаче му възстановяват само 50 % от ДДС-то със становището, че понеже земята е семейна имуществена собственост, майка ми е автоматично собственик и на половината сграда. Сега въпросът ми е какви документи трябва да се изготвят, за да премине цялата сграда на името на ЕТ. Нотариуска отказва да завери всякакви договори, защото нот.заверени договори между съпрузи не били юридически издържани. Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

13.03.2019г. 12:14
Нотариусът правилно е посочил, че не може да заверява нотариално документи за прехвърляне право на собственост между съпрузи, тъй като съпружеската имуществена общност е бездялова.

Коментар