Къща публична продан

09.04.2009г. 03:58:07
Здравейте, След като заведох дело за съдебна делба на наследствен имот-къща с двор в провинцията на която съм съсобственик 2/3/,1/3 е на сестра ми/делото приключи с решение имота да се изнесе на публична продан.Решението е от м.септември 2008 г. Другата страна въпреки ,че беше обявила ,че ще подаде молба за продан все още не го е направила. Аз също не желая да подам молба.Има ли някакъв давностен срок за изпълнение на това решение? Какво мога да направя от тук нататък за да взема къщата като заплатя на другата страна нейния дял? Тя също не желае да го отстъпи. Благодаря Ви предварително за отговора. Василева

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар