Анулиране на припознаване на дете

27.03.2009г. 01:58:34
Бих искала да ми дадете съвет относно припознаването на моето дете. Родено е на 10.02 2008 и в родилният дом приателят ми подписа декларация за припознаване на дете, тъй като нямаме брак, и сега тя е записана с неговото име. Бих искала по взаимно съгласие с него да анулираме припознаването и детето да бъде записано само на мен. Четох някъде в законите, че декларациата може да бъде унищожена по администартивен път до 1 год, срок от раждането на детето. Какви документи трябва да се подготвят и какъв е правният път за това.

Правни мнения, съвети и коментари

23.05.2019г. 07:12
Препоръчвам да коментирате въпроса с адвокат, който да състави съответните документи.

Коментар