Некоректен работодател

31.03.2009г. 05:37:02
Имам следния проблем и се надявам да получа отговор по-скоро, защото съм притиснат до стената.Работя като шофьор. Всички камиони на собственика са в окаяно състояние. На моя не бяха наред спирачките и въпреки моите постоянни напомняния, шефът не предприе никакви мерки. И така се стигна до лека катастрофа - спиране в канафка и съответен акт за мен. Това стана преди около 2 месеца. От тогава ми е платена само една малка част от заработените от мен пари. Многократно ми бе отказвано под предтекст, че "в момента нямам пари". При последната ми молба да си получа парите ми бе отговорено, че не само няма да ги получа, но и ще бъда съден за 20000 лв за щети, причинени от катастрофата. Проверих в няколко магазина и се уверих, че щетите са за не повече от 5000 лв. Освен това ме обвиняват и за кражба, кмоято не съм извършил. Искрено ви моля за съвет какво да правя.

Правни мнения, съвети и коментари

25.10.2018г. 11:35
Можете да прекратите трудовия си договор на основание - неплащане на трудови възнаграждения.

Коментар