Наследство от леля

31.03.2009г. 02:59:34
Сестра ми е пълен наследник по завещание на леля ни -починала през 1987г.,която е наследник на съпруга си-единсвен син на родителите си-починал през 1981 г.,нямат деца . Родителите на съпруга на леля ни са починали-майката на съпруга на леля ни 1991 г. ,а бащата на съпруга на леля ни 1994 г. Родителите на съпруга на леля ни нямат други деца и живи техни родители и братя и сестри .В тази връзка сестра ми наследява ли родителите на съпруга на леля ни ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар