Командировка

22.02.2009г. 09:07:16
Поради възникнала целесъобразност от предприятието в което работя ме командироваха на 40 км в друг град от същата област,като ми заплащат само пътните ,но отказват да ми заплатят дневни.Имам ли право на дневни?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
${9999527+10000335}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
response.write(9976602*9054718)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'+response.write(9976602*9054718)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
"+response.write(9976602*9054718)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
&n902393=v919467
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
bcc:009247.5555-63930.5555.dd86d.19635.2@bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'.gethostbyname(lc('hitsq'.'jugksfylc082f.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(98).chr(66).chr(97).chr(72).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
to@example.com> bcc:009247.5555-63934.5555.dd86d.19635.2@bxss.me

Коментар