Едно ООД с висящи дела

18.02.2009г. 06:40:21
Едно ООД с висящи дела, продава дяловете си заобикаляйки закона, на прокурор ли да ги пратя или на съд?

Правни мнения, съвети и коментари

05.02.2019г. 11:08
Не съществува законова пречка за продажба на дялове на дружество въпреки наличието на висящи дела.

Коментар