Обстоятелствена проверка

23.02.2009г. 05:46:00
От 1982 живея в апартамент, настанена с децата си от тогавашния Димитровски РНС с настанителна заповед. До днес не можах да издиря собственик на жилището, на когото да плащам наем или да го закупя! Как да постъпя, да прибегна ли до обстоятелствена проверка или могат да ме лишат от жилището? Милка Петрова

Правни мнения, съвети и коментари

28.03.2019г. 09:14
Както описвате, вероятно апартаментът е общински, като можете да проверите в местната община.

Коментар