Наследяване на къща

19.02.2009г. 10:19:06
Става въпрос за къщата на дядо ми,той е все още жив на 91 години е,баба ми е починала преди 15 години.Той живее заедно с майка ми,която му е снаха и брат ми.Баща ми почина преди 2 години.В момента майка ми се грижи за дядо ми.Дядо ми има и дъщеря която повече от 40 години не живее в къщата. Въпросната къща няма нотариален акт,има само договор за покупко-продажба на земята, върху която е построена и скица на постройката. Интересува ме как се разпределя къщата след евентуална смърт на дядо ми? Има ли възможност дядо ми да препише на майка ми своята идеална част от къщата срещу условието да го гледа докато е жив?Трябва ли в такъв случай съгласието и присъствието на леля ми.

Правни мнения, съвети и коментари

30.10.2017г. 08:30
Здравейте! По зададените от Вас въпроси еднозначен отговор не може да бъде даден , тъй като не става ясно какъв е статута на построената къща, законна постройка ли е , с временен статут ли е ? Съответно защо да прехвърля само къщата , а не и частта от дворното място, за което има документ за собственост! В случай ,че къщата не е със постоянен градоустройствен статут и не е построена при спазване на всички градоустройствени изисквания, само прехвърлянето на къщата е недостатъчно да защити правото на собственост на майка Ви. Друг е въпросът какъв тип сделка следва да се извърши, за да се гарантира в по голяма степен майка Ви. Поздрави - адв.Николова 0888708297

Коментар