Казус - Дискриминация

  • Директора на предприятието в което работя ме дискриминира и подлага на психически тормоз защото съм инвалид 2 гр.Какво мога да предприема Лилия Богданова

    Правни мнения, съвети и коментари