Дискриминация

16.02.2009г. 07:06:00
Директора на предприятието в което работя ме дискриминира и подлага на психически тормоз защото съм инвалид 2 гр.Какво мога да предприема Лилия Богданова

Правни мнения, съвети и коментари

20.03.2019г. 07:59
Можете да сезирате Комисията по защита от дискриминация.

Коментар