Освобождаване от работа

16.02.2009г. 06:09:00
След 6 месечен изпитателен срок ме назначиха на 1г срочен трудов договор,който изтича на 28,02,06г.Ако на другия ден не отида на работа и не подпиша друг договор дали съм свободна от тази работа?Могат ли да ме задържат? : Елза Димитрова

Правни мнения, съвети и коментари

18.03.2019г. 01:11
Срочният договор се прекратява с изтичане на срока му, т.е. може на следващия ден да не посещавате работното място.

Коментар