Измама

16.02.2009г. 05:28:00
Дадох 1400лв като капаро на човек , с който договаряхме наемане търг.място.За целта ми предложи да го направим чрез запис на заповед.Измами ме/както и други хора/,сега съм на етап съдия-изпълнител да прави опис на домащното му иму6тество.Ако няма нищо на негово име какво да правя по нататък?Мога ли да го съдя за измама, за изтървани ползи...? : Младен Георгиев

Правни мнения, съвети и коментари

28.12.2018г. 03:11
Да, можете да подадете жалба в полицията/прокуратурата за измама.

Коментар